نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
مشکل اشتغال جوانان با شعار حل نمی شود


تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۹۳

به گزارش اقتصادپرس ، جالب است بدانید که در برخی از کشورهای منطقه ، مشکل اشتغال جوانان تحصیلکرده ، بطور کامل رفع  شده و اکنون دیگر در دستور کار دولت های آن ها نیست . این در حالی است که در کشورما ، علاوه بر اینکه همچنان مشکل بیکاری جوانان وجود دارد ، مشکل دیگری به آن اضافه شده که جوانان بیکار و تحصیلکرده ، مسببان اصلی آن هستند .

در زمینه سیاست های اشتغال دولت جدید از آقای منوچهر آفاق ، فعال دانشجویی و کارشناس ارشد علوم اقتصادی خواستیم که توضیحاتی در این باره بیان کند .

وی اصلی ترین مطالبه و خواست عمومی مردم و به خصوص جوانان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر را رفع مشکل بیکاری جوان دانست و گفت : انتظارات زیادی از دولت عدالت محور سابق که حداقل این ادعا را مطرح می کرد ، وجود داشت اما متاسفانه دولت احمدی نژاد نه تنها نتوانست کاری در این زمینه انجام دهد ، بلکه با اتخاذ برخی از سیاست هذی اقتصادی ، تورم را افزایش داد و ارزش پول ملی را کاهش ؛ همه این ها باعث بیکاری بیشتر شد و تا به امروز این روند ادامه یافته !

این کارشناس اقتصادی همچنین در رابطه با سیاست های دولت جدید در زمینه اشتغال می گوید : به نظرم دو مساله وجود دارد که باید به آن توجه کرد . یکی برمی گردد به این نکته که شخص وزیر کار ، به سبب برخی از دلمشغولی های اجتماعی اش ، واقعا بیش از دیگران و سایر بدنه دولت ، نگران این چالش ملی است و برنامه هایی هم برای رفع این معضل ارائه کرده که نیازمند زمان است . اما از سویی دیگر دولت خیلی در این باره جدی نیست چراکه هنوز بعد از گذشت یکسال ، چاره ای نیاندیشیده و ماجرا هنوز ادامه دارد .

آفاق ادامه داد جالب است بدانید که در برخی از کشورهای منطقه ، مشکل اشتغال جوانان تحصیلکرده ، بطور کامل رفع  شده و اکنون دیگر در دستور کار دولت های آن ها نیست . تشابه اینجا و آنجا این است که این مساله در دستور کار دولتین ما و آن ها نیست ولی بهرحال باید فکری کرد .

این کارشناس در پایان خاطر نشان کرد : آنچه امروز به آن نیاز مبرم داریم ، لزوم چاره اندیشی ملی برای تنظیم بازار و دانشگاه است . باید بگونه ای میان تقاضا برای نیروی کار با سیاست های آموزشی در دانشگاه ها ، تناسب برقرار شود که اگرهم مشکل بیکاری داریم ، این مساله شامل حال جوانان و به خصوص دانشجویان و تحصیل کرده ها نباشد !

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=10897&tab=rooz