نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
وقتي بالاترين جوش آورد و كروبي را عمرسعد خواند
سايت صهيونيستي بالاترين با حمله به كروبي، وي را به عمرسعد تشبيه كرد و نوشت: شما طعم گندم ري را نمي چشيد!


سايت صهيونيستي بالاترين با حمله به كروبي، وي را به عمرسعد تشبيه كرد و نوشت: شما طعم گندم ري را نمي چشيد!
علت حمله غيرمترقبه بالاترين به كروبي اين است كه كروبي اخيراً در جريان عقده گشايي عليه آيت الله جنتي و برخلاف رويه همراهي و همكاري با منافقين به طور ضمني عليه خانه هاي تيمي منافقين موضع گرفته بود. همين امر باعث شد بالاترين خطاب به كروبي بنويسد: آقاي كروبي! هنوز بانگ تهديد به دستگيري «سران فتنه» خاموش نشده بود كه شما به صحنه آمده و با نمايش حمله به جنتي، همكاري خويش در كشتار دهه شصت را يادآور شديد.
آقاي كروبي، از شما انتظار نبوده و نيست كه بهروز جاويد تهراني، نسرين ستوده، مجيد توكلي، ارژنگ داودي باشيد و يا بمانند سربه داران، فرزاد كمانگر و دگر قهرمانان تا پاي جان از حقوق ملت خويش دفاع كنيد. شما به جاي نقد گذشته خويش و عذرخواهي از پيشگاه ملت ايران، «خدمات» خويش در «دوران طلايي» را يادآوري مي كنيد. آقاي كروبي! بدانيد كه شما طعم گندم ري را نمي چشيد.
گفتني است بعد از آن كه كروبي علي رغم آنهمه مواضع خصمانه عليه امام و انقلاب فقط كمي بيشتر از 300 هزار رأي آورد، برخي از اصولگرايان سرنوشت وي را با عمرسعد مقايسه كرده بودند كه به اميد حكومت ري به جنگ امام حسين(ع) رفت و نهايتاً به گندم ري هم نرسيد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=112&tab=bargozide