نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
برنامه جلايي‌پور براي فرار از كشور و الحاق به مهدي هاشمي در لندن
تلاش براي اعمال نفوذ بر پرونده محمد رضا جلايي‌پور از نيروهاي مهدي هاشمي در ستاد پويش ميرحسين موسوي كه نقش مؤثري در ترغيب هواداران موسوي و خاتمي به تجمعات اخلال‌گرانه در خيابان‌ها داشت، در جريان است و وي قصد دارد در صورت قطعيت تبرئه نشدنش از كشور به مقصد انگليس فرار كند و به مهدي هاشمي در آكسفورد لندن بپيوندد.


تلاش براي اعمال نفوذ بر پرونده محمدرضا جلايي‌پور از نيروهاي مهدي هاشمي در ستاد پويش ميرحسين موسوي

كه نقش مؤثري در ترغيب هواداران موسوي و خاتمي به تجمعات اخلال‌گرانه در خيابان‌ها داشت، در جريان است و وي قصد دارد در صورت قطعيت تبرئه نشدنش از كشور به مقصد انگليس فرار كند و به مهدي هاشمي در آكسفورد لندن بپيوندد.

به گزارش رجانيوز، جلايي‌پور در حالي كه 27 خرداد ماه 88 در حال خروج از كشور به مقصد انگليس بود، در فرودگاه بازداشت و پاسپورتش توقيف شد.

علی رغم اعترافات قابل توجه جلايي‌پور در مورد نقش خود و برخي افراد ديگر در جریان‌هاي پشت پرده فتنه 88، با تلاش‌های فراوان و نفوذ پدرش در دستگاه‌های مختلف، او در در شهريور ماه آزاد شد.

پس از آزادی از زندان، محمدرضا جلایی‌پور با دعوت از تعدادی از محکومان جریان فتنه و عناصری از گروه‌های اپوزیسیونی و ملی مذهبی و... و ترتیب دادن جلسات مخفی، فعالیت‌های غیرقانونی خود را ادامه داد که مجدداً در یک جلسه محفلی بازداشت شد.

وي که به‌دنبال آزادی از زندان و توصیه های دوستان پدرش شرایط را برای تداوم فعالیت های ضدانقلابی‌اش مساعد می دید، به فعالیت های زیرزمینی خود با شرکت در تجمعات فتنه گران در ایام مختلف به‌خصوص فوت منتظری و ارتباط با سران فتنه ادامه داد تا اینکه برای بار سوم در خرداد 89 بازداشت و حدود دو ماه بعد با قید وثیقه آزاد شد.

تلاش حميدرضا جلايي‌پور (پدر) برای تأثیرگذاری روی پرونده محمدرضا جلایی پور هم چنان ادامه دارد و گویا قصد دارند در صورت قطعيت تبرئه نشدنش، وي را از کشور به مقصد ميزبان اصلي فتنه‌گران؛ انگليس فراری داده و او را در آکسفورد به مهدی هاشمی ملحق كنند.

مسئوليت ستاد پويش موسوي بر عهده جلايي‌پور بود كه مهدي هاشمي امكانات رايانه‌اي مجهزي را در اختيار وي قرار داده بود.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=113&tab=bargozide