نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
واکنش عضو مجلس خبرگان به اظهارات آیت الله جنتی


تاریخ: ۹ خرداد ۱۳۹۴

نامه نیوز نوشت:

آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی عضو مجلس خبرگان در خصوص جوان گرایی در مجلس خبرگان، تصریح کرد: تغییر مساله خوبی است  و مردم همیشه خواستار آن هستند. وارد شدن جوانان به خبرگان مشکلی ندارد اما خبرگان مانند دیگر نهادهای سیاسی نیست و برای جوانان کاربردی ندارد. جوانان باید وارد کارهای اجرایی شوند و در فعالیت‌های علمی، اجرایی فعالیت داشته باشند.

وی ادامه داد: نباید بگوییم کسی که سنش بالا رفته است دیگر کاربردی ندارد؛ این اشتباه است باید به تجربه و اعتبار این افراد اعتماد کرد چرا که استوانه تصمیم گیری کشور هستند و خبرگان جای جوان گرایی نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری بااشاره به سخنان آیت الله جنتی در خصوص اینکه عده ای به دنبال تضعیف رهبری هستند تا به خبرگان ورود پیدا کنند، گفت: همه اینها شایعات است چرا که می خواهند مردم را از خبرگان بترسانند، برخی از خبرگان هراس دارند. هیچ فردی چنین تصمیم و برنامه و یا نقشه ای برای این موضوع ندارد، همه آنها که می آیند کاندید می‌شوند به رهبر و کشور معتقدند و وفادار هستند و این اظهارات وهن رهبر است.  همه جناح ها  به رهبری وفادار هستتند و این خیالات نتیجه توهم برخی از افراد است.

هاشم زاده هریسی در پیش بینی ترکیب مجلس خبرگان آینده تاکید کرد: اکنون نمی‌توانم ترکیب اینده مجلس خبرگان را پیش بینی کنم، چرا که کشور تب دار است و قابل پیش بینی نیست.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=11663&tab=rooz