نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
بازیکنی که مهدوی کیا می گوید جای خالی اش را پر می کند!


تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۴

مهدی مهدوی کیا می گوید در تیمش بازیکنی دارد که جایش را می گیرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مهدی مهدوی کیا می گوید بازیکنی در تیمش دارد که جای خالی اش را پر می کند. او می گوید کم سن و سال ترین بازیکن تیمش یعنی سجاد بهتاج که بچه کرمان است از همه نظر شبیه خود مهدی است. او در این باره می گوید:«سجاد از همه نظر مرا یاد خودم می اندازد. همان اندازه آرام است و سعی می کند مثل من بازی کند. از همان بازیکن هایی که شما می گویید محجوب و حرف گوش کن. او در این بازی ها 5 دقیقه فقط بازی کرد اما من که خیلی امیدوارم به این بچه.»

سحاد نفر آخر این تصویر از سمت چپ عکس است یعنی دورترین بازیکن در تصویر به علی دوستی مهر.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=11681&tab=rooz