نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
تصاویر : تنها زندان زنان در غزه


تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۴

"مرکز اصلاح و تربیت" زنان تنها زندان زنان در غزه است که زنان مجرم دوران محکومیت خود را در آن سپری می‌کنند.

به گزارش الجزیره، نوار غزه با جمعیتی بالغ بر 1.800 هزار نفر که در 360 کیلومتر مربع زندگی می‌کنند زندان بزرگی است که از سال 2008 به این سو در محاصره اسرائیل شرایط وخیمی دارد.

در همین نوار غزه تنها یک زندان برای زنان مجرم وجود دارد؛ مرکز "اصلاح و تربیت" در غزه جایی است که 40 زن با جرایم مختلف چون دزدی، قتل، مصرف مواد مخدر، رابطه نامشروع و جرایم اخلاقی در آن زندانی هستند.

بیشتر زنان زندانی در این مرکز به خاطر اعتیاد به مواد مخدر به اینجا آورده شده‌اند؛ در غزه قوانین فلسطین که مجازات سنگینی برای مصرف مواد مخدر دارد، حاکم است به همین خاطر بسیاری از زنان معتاد برای جلوگیری از شیوع اعتیاد به این مرکز آورده می‌شوند.

"نوفل" یکی از مقامات این زندان معتقد است زنانی که در این مرکز هستند سزاوار کمک و توجه هستند چرا که آنها تنها یک اشتباه کرده اند. او می گوید: هیچ کس معصوم نیست، به هر حال این ها مادران و دختران جامعه ما هستند و ما باید آنها را به آغوش جامعه بازگردانیم. *فرادید

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=12657&tab=rooz