نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
دستگيري تعدادي از عوامل حادثه تروريستي زاهدان


تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۸۹

وزير كشور از دستگيري تعدادي از عوامل حادثه تروريستي زاهدان خبر داد.
به گزارش فارس ، مصطفي محمدنجار ديروز در گفت وگو با خبرنگاران در زنجان در مورد اقدامات وزارت كشور در زمينه دستگيري عوامل حادثه تروريستي زاهدان اظهار داشت: تعدادي از عوامل حادثه تروريستي زاهدان دستگير شده اند كه اقدامات بعدي در اين زمينه در حال پيگيري است.
وي در ادامه از تشكيل هفت كارگروه در ستاد حريم امنيت عمومي و شهروندي خبر داد و افزود: توجه به مسائل فرهنگي، حوزه سينما و تئاتر و توجه به نشاط اجتماعي از جمله رويكرد هاي اين كارگروه ها بوده است.
وزير كشور با اشاره به اينكه دو نوع ژورنال جديد در زمينه پوشش اسلامي تهيه شده است، افزود: فروشگاه ها و اماكن مناسبي براي اين منظور پيش بيني شده تا مردم از اين مراكز براي تهيه لباس هاي مورد نظر بهره ببرنند. وي تصريح كرد: در اين راستا وزارت بازرگاني و همچنين وزارت ارشاد مشغول به فعاليت هستند.
نجار در مورد وضعيت اساسنامه خانه احزاب و فعاليت احزاب گفت: احزاب زير نظر كميسيون ماده 10 احزاب اداره مي شود و نمايندگاني از سه قوه در آن حضور دارند كه يك نفر نيز از وزارت كشور در اين كميسيون حضور داشته و اين مسئله در حال پيگيري و ساماندهي است.
وي از افزايش 35 درصدي بودجه عمراني كشور خبر داد و گفت: بودجه عمراني كشور از 6 هزار و 300 ميليارد تومان به 8 هزار و 500ميليارد تومان افزايش يافته كه روند روبه رشد خوبي را نشان مي دهد.
وزير كشور در ادامه از افزايش بودجه عمراني شهرداري ها و دهياري هاي خبر داد و گفت: بودجه دهياري ها چهار برابر و بودجه عمراني شهرداري ها نيز دو برابر شده است.
وي در ادامه در مورد همكاري كشورمان با پليس بين الملل در زمينه مبارزه با جرايم و پولشويي گفت: جمهوري اسلامي تلاش هاي گسترده اي در زمينه مبارزه با جرائم و قاچاق مواد مخدر صورت داده است.
نجار در ادامه در مورد انسداد مرز هاي كشور تصريح كرد: در زمينه انسداد مرزها در شرق و غرب اقدامات خوبي در حال انجام است. وي با اشاره به وجود بيش از 8 هزار و 500 مرز آب و خاكي در كشور ادامه داد: انسداد مرزها در منطقه شرق كشور از اولويت بالايي برخوردار است.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=128&tab=rooz