نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
آخرین قیمت خانه های معامله شده در تهران


تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۴

دنیای اقتصاد جدول زیر را منتشر کرد:

.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=12800&tab=rooz