نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
قیمت بنزین در کشورهای همسایه ایران چقدر است؟


تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۴

سایت گلوبال پترول پرایسز در روز ۱۴ سپتامبر (۲۳ شهریور) قیمت بنزین را در کشورهای همسایه ایران منتشر کرد.

قیمت بنزین در این کشورها با محاسبه دلار3400تومان به شرح زیر است.

        کشور                قیمت هر لیتر بنزین
    ترکمنستان                       ۹۵۰ تومان
     افغانستان                     ۲۵۰۰ تومان
      پاکستان                     ۲۵۰۰ تومان
      آذربایجان                     ۲۵۵۰ تومان
         عراق                     ۲۹۰۰ تومان
       ارمنستان                     ۳۵۰۰ تومان
         ترکیه                     ۵۰۰۰ تومان
http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=13061&tab=rooz