نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
آمار متولدین و فوت شدگان ایرانی از ابتدای سال جاری


تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۴

از ابتدای سال جاری تاکنون 114 هزار و 45 نفر در کشور متولد شده اند که 583 هزار و 703  نفر از آنها پسر و 556 هزار و 342 نفر دختر بوده اند،  بر این اساس  پسرها با 27 هزار و 361 ولادت بیشتر نسبت به دخترها پیشتاز هستند.

889هزار و 235 نفر از افراد متولد شده از ابتدای سال جاری تاکنون در نقاط شهری و 250 هزار و 810 نفر از افراد متولد شده در نقاط روستایی بوده اند. در همین مدت 261 هزار و 681 نفر در کشور دار فانی را وداع گفته اند که 138 هزار  690 نفر از آنها مرد و 122 هزار و 475 نفر زن بوده اند. بر این اساس فوت مردها 15 هزار و 699 مورد بیشتر از زنان بوده است.

167 هزار و 475 نفر از افراد فوت شده از ابتدای سال جاری تاکنون در نقاط شهری و 94 هزار و 206 نفر در نقاط روستایی بوده اند. 15 هزار ئ 439 نفر از افراد فوت شده در گروه سنی 0 تا 14 سال، 20 هزار و 934 نفر در گروه سنی 15 تا 29 سال، 70 هزار و 392 نفر در گروه سنی 30 تا 64 سال و 154 هزار و 916 نفر در گروه سنی 64 سال به بالا بوده است.

امروز 522 نفر دار فانی را وداع گفته اند و افزایش طبیعی جمعیت در سال 94 تا این لحظه 878 هزار و 364 بوده است.

منبع:تسنیم

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=13344&tab=rooz