نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
روایت آیت الله شبیری زنجانی از تعطیل شدن درس فلسفه علامه طباطبایی


تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۴

خاطره نگاری:

موقعی که آقای طباطبایی درس اسفار را به صورت عمومی شروع کردند، از مشهد برای آقای بروجردی نامه هایی نوشتند که اگر فلسفه در حوزه رواج پیدا کند، برای حوزه خطر دارد. آقا سید محمد رضا سعیدی هم دنبال کرد. آقای بروجردی هم جلوی درس اسفار آقای طباطبایی را گرفت. به آقای خمینی هم مراجع کردند، ایشان هم فرموده بود که حق با آقای بروجردی است، این درسها نباید عمومی بشود.

منبع: کتاب جرعه ای از دریا، ج ۲، ص ٦٦٨

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=13768&tab=rooz