نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
مدیر و عوامل شبکه جم: ایران را سراسر کلیسا می کنیم


تاریخ: ۵ تير ۱۳۹۵

در حقیقت دو گام "ترویج فساد" و "تغییر باور دینی" از اهداف پنهان این شبکه ابتذال پراکن است.

به گزارش سرویس فرهنگی جام نیـوز، از اهداف دستگاه های تبلیغاتی غرب، ترویج فساد و تغییر اعتقادات مسلمانان و نفوذپذیر کردن آن ها در راستای مقاصد استعماری است. از جمله این دستگاه های تبلیغاتی، گروه رسانه ای «جِم» (GEM) می‌باشد که اشاعه فساد و فحشاء در ایران را سرلوحه قرار داده است.

 

به تازگی با لو رفتن فیلمی از گفتگوی عوامل این شبکه با یک کشیش مسیحی، پرده ای دیگر از اهداف پنهانی این گروه افشا شد. در حقیقت دو گام "ترویج فساد" و "تغییر باور دینی" از اهداف پنهان این شبکه ابتذال پراکن است.

مستند حاضر به خوبی این واقعیت را به نمایش می گذارد.

دانلود

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=13803&tab=rooz