نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
توطئه ناممكن سعودي ها؛ بحرين پاره تن ايران استناظران سياسي منطقه معتقدند موضوع الحاق بحرين به عربستان يك توطئه خطرناك آمريكايي است كه هدف آن متشنج كردن اوضاع خاورميانه است.
در پي برگزاري نشست اعضاي شوراي همكاري خليج فارس در رياض و توافق بحرين و عربستان سعودي براي الحاق بحرين به اين كشور ناظران سياسي با تاكيد بر اينكه سقوط آل خليفه نزديك است اظهار داشتند كه اين طرح نشان دهنده اين مسئله است كه آل خليفه براي كنترل اوضاع و مهار بحران داخلي ناتوان شده و به همين خاطر دست به دامن عربستان شده است.
به گزارش  كيهان، اين ناظران سياسي مي گويند خاندان آل خليفه و آل سعود از طرح اين موضوع دو هدف عمده را دنبال مي كنند؛ نخست مقابله با انقلاب مردمي بحرين و سركوب شديد مردم و هدف بعدي تلاش عربستان براي فرار از بحران هاي داخلي و مقابله با انتقال الگوهاي انقلابي از كشورهاي اطراف به اين كشور است.
اين ناظران همچنين تاكيد كردند كه آل سعود با اين اقدام مي خواهد نگاه ها را از تحركات مردمي رو به گسترش در عربستان كه در اعتراض به اوضاع حقوق بشر فقدان آزادي و بيكاري و فقر شديد صورت مي گيرد منحرف كند.
ناظران سياسي با ناممكن خواندن توطئه مشترك آمريكا و عربستان اذعان كردند گرايش اكثر مردم بحرين اين است بحرين بخشي از ايران است و به جاي اينكه به عربستان ملحق شود بايد به سرزمين اصلي خود يعني ايران بازگردد.
مردم بحرين در واكنش به اين طرح معتقدند الحاق به عربستان به معناي از دست رفتن استقلال اين كشور است و به شدت با آن مقابله خواهند كرد.
مردم بحرين با برگزاري تظاهرات در منامه و شهرهاي ديگر اين كشور همدستي آل سعود و آل خليفه در طرح اين توطئه خطرناك را محكوم و تاكيد كردند كه براي حفظ استقلال و تماميت ارضي سرزمينشان تا پاي جان مبارزه خواهند كرد.
احزاب و گروه هاي سياسي مخالف حكومت بحرين نيز تاكيد كردند اين طرح شوم كه با چراغ سبز آمريكا صورت گرفته نمي تواند جلو جنبش مردمي در بحرين را بگيرد.
رئيس شوراي جمعيت الوفاق بحرين در اين باره گفت، ملت بحرين حق تعيين سرنوشت خود را دارد و همانگونه كه براي استقلال بحرين همه پرسي صورت گرفته است براي لغو استقلال اين كشور به هر عنوان كه باشد نيز بايد همه پرسي صورت گيرد.
در همين رابطه ائتلاف 14فوريه بحرين از اقشار مختلف مردم بحرين خواست براي اعلام مخالفت خود با انضمام كشورشان به عربستان سعودي به صورت گسترده در تظاهرات شركت كنند و تا زماني كه اين طرح استعماري باطل نشود به تظاهرات خود ادامه دهند.
در بيانيه اين ائتلاف آمده است: رژيم هاي آل سعود و آل خليفه براي ايجاد يك اتحاديه دوجانبه نقشه كشيده اند تا عليه ملت بحرين توطئه كنند.
ائتلاف 14فوريه همچنين اعلام كرد هر تصميمي كه از سوي اين اتحاديه صادر شود باطل و بي ارزش است چرا كه اين اقدام ناديده گرفتن خواست ملت ها است كه از نظر قوانين بين المللي حق دارند سرنوشتشان را خود تعيين كنند.
گروه ها و جناح هاي مخالف در بحرين در راستاي خنثي سازي توطئه جديد رژيم هاي آل خليفه و آل سعود تاكيد كردند كه با هرگونه ادغام بحرين و عربستان مخالفند.
گفتني است سميره رجب وزير اطلاع رساني بحرين اعلام كرد كه منامه با طرح شاه سعودي براي اتحاد با عربستان موافقت كرده است.
وي اظهار داشت، كشورهاي كوچك امروزه نمي توانند به تنهايي به بقاي خود ادامه دهند و بايد بين كشورهاي عربي چنين اتحادهايي به وجود آيد.
اين در حالي است كه كشورهايي همچون عمان و قطر از پذيرش پيشنهاد آل خليفه مبني بر پيوستن به اتحاديه عربستان و بحرين سر باز زده اند. پرسش ناظران اين است كه آيا مردم بحرين اجازه اين الحاق را خواهند داد؟
    

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=1424&tab=bargozide