نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
درخواست روزنامه «ملت ما» از «اصلاح طلبان معتدل» برای تعیین نسبت خود با فتنه گران


تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۸۹


روزنامه «ملت ما» از كساني كه خود را «اصلاح طلب معتدل» مي دانند خواست نسبت خود را با فتنه سال گذشته كه توسط جبهه اصلاحات به راه افتاد مشخص كنند.
به گزراش کیهان، اين روزنامه كه از سوي تيم محسن رضايي راه اندازي شده، پنج شنبه هفته گذشته در تيتر اول خود خواستار تعامل با «اصلاح طلبان معتدل» شده بود. در پي اين اقدام سوال برانگيز، روزنامه كيهان با اشاره به نوشته اخير محسن رضايي كه متضمن تمجيد و ستايش از بصيرت و شعور ملت در قبال فتنه گران بود، پرسيده بود: طرح موضوع غيرواقعي «اصلاح طلبان معتدل» و تعامل با آنها در حالي كه طيف ياد شده هرگز نسبت به فتنه گران برائت نجسته بلكه اغلب با فتنه گران هماهنگي و همراهي نشان داده اند چگونه ميسر است؟ آيا مي شود هم به شعور و بصيرت ملت نازيد و هم از عنوان واهي «اصلاح طلبان معتدل» دم زد كه در آن 8 ماهه فتنه و آشوب اساساً يا در كنار فتنه گران بودند و يا از صحنه مفقود. با چنين صورت مسئله اي، آن «اعتدال» چه معنا و محتوايي مي تواند داشته باشد.
به دنبال انتقاد كيهان، روزنامه ملت ما در مقاله اي نوشت: اصلاح طلبان معتدلي كه اين روزها محورهاي اصلي فعاليت خود را تدوين و در قالب بنيادي كه آقاي دكتر عارف در راس آن قرار گرفته است در اختيار نزديكان خود قرار داده اند يا ديگر اصلاح طلبان قائل به چارچوب و ارزش هاي نظام كه تمايل به فعاليت و حضور در فضاي سياسي جامعه دارند، آيا به عملكرد گذشته جريان معروف به اصلاح طلب نقد دارند يا خير؟ اين عده آيا خطا و اشكالي در فعاليت ديگر دوستان اصلاح طلب خود در ايام گذشته و بويژه قضاياي سال قبل كه منجر به فتنه پس از انتخابات شد ديده و به وجود اين خطاها قائل هستند يا خير؟ و ديگر اينكه اين طيف از اصلاح طلبان براي جبران انحرافات و خطاهاي صورت گرفته كه منجر به اميدواري و تحرك دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامي در خارج و بعضاً داخل شد، ايده و برنامه هايي دارند يا خير؟ پاسخ اصلاح طلبان علاقه مند به فعاليت دوباره به اين سوال ها خود گوياي اين مهم خواهد بود كه منظور از بازگشت آنها به صحنه، بازگشت به گذشته با همه خطاها و تقابل هاي قبلي خواهد بود يا قصد دارند در فضايي نو و با ايده هايي تازه تر در جهت تلطيف فضاي سياسي و كمك به تحرك و پويايي آن عمل كنند.
روزنامه «ملت ما» در همين حال از مخالفان اصلاح طلبان پرسيده تكليف جذب حداكثري و دفع حداقلي كه توصيه موكد رهبر انقلاب است چه مي شود و مخالفان كليت حضور اصلاح طلبان با اين ايده چه مي كنند؟ پاسخ اين پرسش روشن است. آنها كه طي دهه گذشته به ويژه 16 ماه اخير به كشور و ملت خيانت كرده اند، مستوجب مجازاتند. ديگراني هم كه از آنها جانبداري كرده اند بايد مواخذه شوند و دست كم قابل اعتماد براي حضور در حاكميت در هيچ رده اي نيستند. صرف چسباندن الفاظ بي محتوايي چون «معتدل»، «ميانه رو»، «خردگرا» و...هم نمي تواند اين دو گروه را تبرئه كند. كساني از آن طيف كه به اعتبار حضورشان در جبهه اصلاحات- باني فتنه سال گذشته- مي خواهند حساب خود را جدا كنند، قبل از هر چيز بايد از فتنه گران و سران گروه هاي نفاق مدعي اصلاحات كه نقش آفرينان اصلي فتنه بوده اند اعلام برائت و بيزاري كنند.
اين در حالي است كه اغلب اين مدعيان اعتدال - عناصر ظاهراً خاكستري- كماكان ارتباطات نزديك خود را با فتنه گران حفظ كرده اند و حاضر نيستند از فتنه گران جبهه اصلاحات اعلام برائت و جدايي كنند. بنابراين پرسش را بايد درست و نه مغالطه آميز مطرح كرد؛ در حالي كه طيف مورد نظر هيچ تمايلي ولو اندك به برائت از فتنه گران هم جبهه اي خود ندارند، چگونه مي توان عنوان گول زنك «اعتدال» را -آن هم به قلم «عليرضا-خ» يكي از همكاران نشريات زنجيره اي- تقديم آنها كرد و چگونه مي توان مشتاقانه دم از ائتلاف با آنان زد؟و پرسش اصلي جاي خود باقي است: آيا مي شود هم به بصيرت و شعور مردم در حماسه 9 دي 88 تهران و 27 مهر 89 در قم نازيد و هم از عنوان واهي اصلاح طلبان معتدل دم زد كه در 8ماهه فتنه و آشوب، يا در كنار فتنه گران بودند يا از صحنه مفقود؟!
يادآور مي شود روز گذشته همزمان با تحركات ملت ما- كه برخي همكاران نشريات زنجيره اي را به خدمت گرفته- روزنامه «شرق» هم به مصاحبه با يكي از عناصر تندرو و فتنه گر جبهه اصلاحات پرداخت. شرق براي مصاحبه با يدالله اسلامي -مديرمسئول روزنامه زنجيره اي و توقيف شده «فتح» كه عنوان دبير مجمع نمايندگان ادوار را هم يدك مي كشد- عنوان «حذف اصولگرايان در دستور كار است» را انتخاب كرد و در تيتر اول خود منتشر كرد.
عضو ستاد فتنه 88 در اين مصاحبه نفاق افكنانه بخشي از اصولگراها را به عنوان «اصولگراي واقعي» معرفي كرده و مي گويد: بخشي از اصولگراها كه به مفهوم واقعي اصولگرا هستند و از اصول تبعيت مي كنند به دليل رفتار يك اقليت محدود، بيشتر از اصلاح طلبان آسيب ديده اند و اعتبار اجتماعي شان در معرض آسيب جدي قرار گرفته است. چرخه سياسي كه در حال حاضر در راس امور است حذف آنان را با سرعت بيشتري در دستور كار قرار داده است. آن گفت وگو كه بحث ماست بايد به جريان بيفتد اما نه فقط بين موافقان. اتفاقاً بايد گفت وگو و مذاكره بين مخالفان و موافقان صورت گيرد.
وي همچنين مي گويد: مي گويند توبه كنيد تا با شما وارد گفت وگو شويم. خب اين طرف هم اعتقاد دارد آنها خطا كرده اند و به خطاي آنها معترض است، پس براي چه چيزي توبه كند؟ اين امكان پذير نيست.]قابل توجه تيم آقاي محسن رضايي![
مديرمسئول روزنامه زنجيره اي فتح- روزنامه اي كه يكي از آتش افروزان فتنه تيرماه 78 و آشوب هاي خياباني بود- همچنين مي گويد: اگر به اظهارات اصلاح طلبان توجه نمي كنند مي توان به راهكارهاي آيت الله هاشمي رفسنجاني در نمازجمعه سال گذشته توجه كرد. واقعيت اين است كه اصلاح طلبان به تنهايي نمي توانند بسترهاي گفت وگو را فراهم كنند چرا كه ابزارهاي قدرت را در اختيار ندارند.
وي در عين حال در تناقض با همين حرف هاي خود گفت: ديگر دوره راه حل هاي قبيله اي و قومي و ريش سفيدي گذشته و حكميت هاي فردي جواب نمي دهد.
يدالله اسلامي همچنين درباره پيشنهاد حكيمي پور (از عناصر افراطي جبهه اصلاحات) درباره ملاقات با ناطق نوري گفت: ديدار با ايشان كه اعتراضاتي داشته، كار خوب و همدلي خوبي است اما به كدام برنامه عملي منجر خواهد شد.
درباره پرسش اين فتنه گر مبني بر اينكه «ما هم معتقديم طرف مقابل خطا كرده، پس براي چه چيزي توبه كنيم؟» بايد گفت شما با دروغ تقلب كه حالا حتي از سوي تاج زاده و گنجي و عبدي و رمضان زاده و بهزاد نبوي هم به سخره گرفته مي شود، كشور را مطابق ميل و نقشه آمريكا و اسرائيل و انگليس و در هماهنگي با آنها به كام آشوب و اغتشاش كشانديد و در برابر «جمهوريت» و «اسلاميت» سر به ياغي گري گذاشتيد تا آنجا كه دشمن مأيوس را اميدوار به تشديد دشمني ها كرديد؟ شما به تمام قوانين- اعم از قانون اساسي و عادي- پشت پا زديد و عليه اسلام، انقلاب، خط امام و ولايت فقيه عمل كرديد؟ با اين وجود كدام اصولگراي واقعي كه حداقلي از پايبندي به اصول را داشته باشد حاضر مي شود ننگ مذاكره و معامله با خيانتكاراني ورشكسته و منزوي را به جان بخرد و خود را بي اعتبار كند؟
    

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=1426&tab=rooz