نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
معاون بين الملل سازمان كنفرانس اسلامي: سازمان كنفرانس اسلامي از برنامه هسته اي صلح آميز ايران دفاع مي كند


تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۸۹

معاون امور بين الملل سازمان كنفرانس اسلامي اعلام كرد اين سازمان از برنامه هسته اي صلح آميز ايران به عنوان يك حق مسلم دفاع مي كند.
به گزارش واحد مركزي خبر «عطا المنان البغيط» در ديدار با حميدرضا دهقاني، نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان كنفرانس اسلامي، از كمك هاي ايران به كشورهاي اسلامي قدرداني و تاكيد كرد ايران از اعضاي فعال سازمان است كه در حوزه هاي مختلف بين الملل از جمله همكاري هاي بشردوستانه انرژي هسته اي و ديپلماسي بين المللي، داراي ظرفيت هاي فوق العاده اي است.
معاون امور بين الملل و بشردوستانه دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي اضافه كرد: سازمان در همه برنامه ها و قطعنامه ها از برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك اصل و حق طبيعي حمايت مي كند.
البغيط تاكيد كرد: افزايش همكاري هاي بين المللي و بشردوستانه بين كشورهاي اسلامي از طريق سازمان كنفرانس اسلامي، باعث تقويت سازمان و نزديكي قلب هاي مسلمانان مي شود. نماينده دائم ايران در سازمان هم با بيان همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران با سازمان در حوزه بين الملل، به ويژه حضور فعال و ميزباني اجلاس هاي سازمان كنفرانس اسلامي، كمك هاي ايران به كشورهاي اسلامي به خصوص مردم سيل زده پاكستان را تشريح كرد.
در اين ديدار درباره چگونگي افزايش همكاري هاي بين المللي و بشردوستانه تبادل نظر شد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=1444&tab=rooz