نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
هفته نامه تايم: ايران در صحنه منطقه قادر است هر سناريويي را وتو كند


تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۸۹

هفته نامه آمريكايي تايم با تصريح بر نفوذ ايران در معادلات منطقه اي و خصوصا صحنه عراق به دولت آمريكا توصيه كرد در منطقه خاورميانه عمل گراتر باشد.
به گزارش کیهان، اين هفته نامه آمريكايي با اشاره به بازگشت نوري مالكي به قدرت در عراق در بيان درس هاي اين رويداد نوشت: درس اول اين است كه آمريكا نفوذ كمي در عرصه سياسي عراق دارد و درس دوم اين است كه ايران در عراق نفوذ دارد.
تايم با اشاره به روابط تاريخي تهران و بغداد تصريح كرد: ايران قادر است به نحو موثري يك نتيجه غيردلخواه را وتو كند. اين نشريه در عين حال مدعي شد كه ايران نمي تواند بهترين سناريوي موردنظر خود را به عراق تحميل كند.
تايم با اشاره به صحنه عراق و در اختيار گرفتن قدرت از سوي مالكي نوشت: درس ديگر اين است كه روندي كه در عراق پيش گرفته شده است در خاورميانه نيز پياده شود ايجاد دولتي در عراق كه سهامدارانش شامل طيف وسيعي از اسلامگراهاي ضد آمريكايي تا ميانه روهاي تحت حمايت آمريكا هستند. با توجه به سياست واشنگتن در ديگر كشورهاي منطقه شايد باعث تعجب برخي شود.
اين هفته نامه با بيان اينكه آمريكا از تعامل با گروههايي مانند حماس و حزب الله خودداري مي كند نوشت: حماس و حزب الله مانند متحدان ايران در عراق از طريق صندوق هاي راي، حمايت كسب كرده اند اما آمريكا به خاطر ثبات عراق قبول كرده است كه همه سهامداران در قدرت سهيم شوند، از همين روي، در سال هاي آتي واشنگتن خود را براي تعميم اين عمل گرايي كه در عراق نشان داده است به ديگر حوزه هاي درگيري در منطقه تحت فشار خواهد ديد.
    

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=1631&tab=rooz