نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
خوشحالي معتضد از سخنان احمدي نژاد


تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۸۹
خسرو معتضد، استاد تاريخ، برنامه ديشب 'پلي به گذشته' خود را با استقبال و حمايت از سخنان رئيس جمهوري درباره مسکن آغاز کرد.
به گزارش مشرق، شبکه ايران نوشت: وي با اشاره به سخنان رئيس جمهور مبني بر اينکه نبايد به فراهم کردن آپارتمان براي مردم اکتفا کرد، گفت: اين سخن دکتر احمدي نژاد مرا بسيار خوشحال کرده است.
اين تاريخ دان با بيان اينکه همه ما بچه هاي بزرگ شده در خانه هاي قديمي با حياط و حوض و درخت هستيم، با لحني شوق انگيز عنوان کرد، خاطرات شيرين ما همگي يادآور چنين فضاي دلپذيري است و فرهنگ ما ريشه در چنين محيطي دارد.
معتضد، سخن و عزم رئيس جمهور را در اين باره، "بسيار خوشحال کننده" دانست و گفت: اميدوارم دولت به ارائه خدمات رفاهي خود براي مردم ادامه دهد و روزي برسد که همه بچه هاي ايران زمين در خانه هاي دلخواه و سنتي ايراني زندگي کنند.
وي در پايان مقدمه کوتاه خود، عنوان کرد که مردم ايران در طول تاريخ بزرگترين سختي ها را تحمل کرده اند و شايسته بهترين خدمت رساني ها هستند.
خسرو معتضد برنامه "پلي به گذشته" را هر شب از شبکه دو سيما با مروري بر رويداهاي مهم يک مقطع کوتاه تاريخي اجرا مي کند.
http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=1649&tab=rooz