نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
گسترش نبرد با آل خليفه در خيابان هاي بحرينهزاران نفر از مردم بحرين در اعتراض به سياست هاي سركوبگرانه رژيم آل خليفه از نقاط مختلف اين كشور به سوي منامه حركت كردند و با سردادن شعارهايي عليه رژيم بحرين خواستار سرنگوني نظام شدند.
به گزارش کیهان، ده ها هزار نفر از معترضان بحريني در حالي كه شعارهايي عليه آل خليفه سر مي دادند به سوي منامه كه رژيم بحرين آن را به اردوگاه نظامي تبديل كرده است حركت كردند و خواستار آزادي زندانيان سياسي و سرنگوني نظام آل خليفه شدند.
نيروهاي امنيتي آل خليفه با قرار دادن موانع سيماني در خيابان هاي منامه و بستن برخي از كوچه ها و خيابان ها و استقرار تجهيزات نظامي اين شهر را به يك اردوگاه نظامي تبديل كرده اند تا بدين طريق بتوانند تظاهرات مردم بحرين را بهتر سركوب كنند.
مزدوران رژيم بحرين همچنين براي جلوگيري از تظاهرات مردم به سوي آنان گازهاي سمي شليك كردند كه باعث شد شماري از تظاهركنندگان دچار حالت خفگي شوند.
اين در حالي است كه جوانان با پرتاب كوكتل مولوتف به سوي نظاميان آل خليفه از خود دفاع كردند.
جوانان بحريني با تاكيد بر اينكه هيچ فرصتي براي گفت وگو و مصالحه با رژيم آل خليفه باقي نمانده است اظهار داشتند اگر رژيم بحرين به اقدامات سركوبگرانه خود با همدستي رژيم آل سعود ادامه دهد به سنگربندي خياباني اقدام مي كنند و انقلاب را وارد فاز نظامي خواهند كرد.
در همين رابطه شيح علي سلمان دبير كل جمعيت الوفاق بحرين نيز به رژيم آل خليفه هشدار داد و گفت، صبر و تحمل مردم سر آمده و انقلابيون براي تحقق خواسته هاي مشروع خود خيابان ها را ترك نخواهند كرد.
وي افزود، تا زماني كه اهداف انقلاب محقق نشود مبارزه مردم متوقف نخواهد شد.
ناظران سياسي منطقه معتقدند چنانچه نبرد خياباني در بحرين به همين وضع ادامه يابد موقعيت سياسي آل خليفه متزلزل تر از گذشته خواهد شد.
در همين رابطه معاون دبير كل جمعيت ملي دموكراتيك بحرين گفت، انقلاب بحرين به زودي وارد دومين سال خود خواهد شد و فعاليت هاي مردمي همچون روز اول انقلاب ادامه دارد.
وي افزود، مردم هرگز از مطالبات خود دست نخواهند كشيد حتي اگر در معرض گلوله و گازهاي سمي قرار بگيرند.
وي همچنين گفت، حمايت عربستان و آمريكا از رژيم آل خليفه هيچ فايده اي براي اين رژيم نخواهد داشت.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=1655&tab=bargozide