نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
راه اندازی پایگاه «صرفاً جهت اطلاع»


تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۸۹

به گزارش واحد مرکزی خبر ، در این پایگاه اطلاع رسانی می توان برنامه های پخش شده را تماشا و بارگذاری کرد و برای گروه سازنده این برنامه پیام گذاشت.

«صرفاً جهت اطلاع» یک برنامه طنز خبری است که پنجشنبه شبها از بخشهای خبری 20:30 شبکه دو و 22 شبکه سه پخش می شود و با نگاه طنز به وقایع هفته، به ویژه وقایع سیاسی نگاه می کند.

بخش نظرسنجی و سامانه پیام کوتاه این پایگاه اطلاع رسانی به زودی راه اندازی می شود.

در نخستین یادداشت این پایگاه آمده است:

از این باب که این رویداد و موفقیت عظیم فقط و فقط نصیب ما شده و موجب کوری چشم تمام بدخواهان، تولد این سایت عظیم الدامنه را به خودمان و تمام جهت اطلاعیها تبریک می‌گوییم و این حرکت را مشت محکمی بر دهان تمام رقبا می‌دانیم که لابد شما هم می دانید؛ القصه ...

تا جیمیل را به عنوان میل برنامه معرفی کردیم با چنان چشمان گردی ما را نگاه کردید که کلهم آب شدیم رفتیم توی زمین و گفتید:‌ عجبا از این هیبت عظیم المنظر ملوکانه جهت اطلاعی که از خودش یک سایت نداشته باشد و برود از جایی ایمیل بگیرد که دشمن شاد شود و دوستان غمزده ، ‌چنان به ما برخورد این هشدار شما که به اداره انفورماتیک سپردیم به طرفه العینی که دو ماه طول کشید، چنین سایتی طراحی کند تا خدای ناکرده آب نریخته باشیم به آسیاب گوگل جماعت که شنیده ایم هر چه بوده در اینباکس ما و شما می‌داده اند رئیس سیا و سفید وسرخ و... تا همه بخوانند وخط و ربط ما را درآورند که البته خودمان هم هنوز از این خط و ربط خبری نداریم ...

حالا اینجا سایت شماست (البته که ما و شما ندارد)، دلتان خواست تمام برنامه ها را دانلود کنید، دلتان خواست نظر بدهید دلتان هم نخواست بدهید که مشتاق و محتاج نظرات شماییم، دلتان خواست سوژه طنز بدهید اما حتی اگر دلتان هم خواست سوژه غم و غصه و مشکلات و مسائل صنفی ندهید چون ما خبر 20:30 را منصوب کرده ایم به عنوان معاونت غمها و غصه ها و گرفتاریها و خودمان فقط امور لبخند را سامان می دهیم...

http://serfan.iribnews.ir/

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=1657&tab=rooz