نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
عکس: آتش سوزی در جنگل های گلستان


تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۸۹

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=1702&tab=rooz