نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
چه كسي به هاشمي ظلم مي كند دادگاه يا جنايت هاي تو؟!


تاریخ: ۱ آذر ۱۳۸۹

يك متهم پولشويي و فتنه انگيزي مي گويد مشغول گذراندن دوره دكترا در دانشگاه آكسفورد انگليس است و تنها به شرطي براي پاسخگويي به اتهاماتش به ايران برمي گردد كه «دادگاه مستقل» باشد!
به گزارش کیهان، مهدي هاشمي در نامه اي كه سايت هاي اينترنتي منتشر كرده اند ادعا مي كند احضار وي براي رسيدگي به اتهامات عديده اش شخص وي نيست «بلكه هدف، پدر مظلوم من است»! او همچنين خود را جانباز شيميايي معرفي كرده و نوشته است: از زماني كه چشم باز كرده ايم تا امروز در معرض آسيب هاي ناشي از مبارزات خانواده ]![ و آثار تصميمات دشمن شكن بوده ايم.
مهدي هاشمي همچنين خطاب به محسني اژه اي دادستان كل كشور نوشته است: علي رغم مسئوليت نظارت بر دانشگاه هاي آزاد خارج از كشور، مشغول تحصيل در دانشگاه آكسفورد هم هستم كه براي تهيه پايان نامه دكترايم مي باشد، آماده حضور در محكمه مي باشم و شرط هاي من را هم مي دانيد كه هيچ درخواست غيرقانوني در آن نيست. مهمترين آنها دادگاه مستقل و مصون از تحميل نيروهاي امنيتي با همه حقوق دادگاه و متهم ونيز توجه به شكايات متهم است.
وي در عين حال ادعا كرد احضاريه اي كه براي وي صادر شده قانوني نبوده است.
سخنگوي قوه قضائيه اخيراً اعلام كرد اتهامات مهدي هاشمي اعم از مالي و غيرمالي است و منحصر به اغتشاشات پس از انتخابات نمي شود. پولشويي ميلياردي، سوءاستفاده از اموال دانشگاه آزاد براي فعاليت هاي غيرقانوني، راه اندازي سايت ضد انقلابي، توليد و انتشار شايعه عليه نظام، زمينه سازي براي القاي تقلب و ايجاد اغتشاش و... از جمله اتهامات مهدي هاشمي است. اسناد به دست آمده از دفتر هيئت امناي دانشگاه آزاد كه مهدي هاشمي رياست آن را بر عهده داشته به همراه اعترافات مستند برخي متهمان و محكومان ديگر، وسعت تخلفات را بيشتر نشان مي دهد و به همين دليل هم مهدي هاشمي در نامه اخير خود نسبت به مراجعه ماموران امنيتي به دفتر هيئت امنا و ضبط اسناد ابراز نگراني كرده است. او در عين حال توضيح نداده كه چگونه مي توان با پنهان شدن پشت آيت الله هاشمي رفسنجاني و هزينه كردن از حيثيت وي، از مسئوليت تخلفات و خيانت به كشور و ملت گريخت و نام خيانت در امانت و سوءاستفاده و پولشويي را «آسيب ناشي از مبارزات خانواده» و «تصميمات دشمن شكن» گذاشت؟! يا از جايگاه متهم، براي قوه قضائيه تعيين تكليف كرد كه كدام قاضي و چگونه و در چه حدي به پرونده اتهامات متهم رسيدگي كند!
به يقين اگر اطلاق صفت «مظلوم» براي آقاي هاشمي جايز باشد، يكي از آن موقعيت هاي مجاز، همين مظلوم واقع شدن از جانب مهدي و فائزه هاشمي است كه به انواع فتنه گري ها و سوءاستفاده از موقعيت آلوده شده و در هنگام سخت شدن عرصه، حيثيت پدر را ملكوك ساخته اند و به خاطر همين جفا، پدر را در موضع اتهام قرار داده اند.
آيت الله هاشمي رفسنجاني چندي پيش در ديدار با اسدالله بادامچيان نماينده تهران و عضو مركزيت حزب مؤتلفه اسلامي درباره مسائل مربوط به فرزندان تصريح كرده بود: «اين مسائل خصوصي است و در هيچ جاي دنيا چه در حقوق اسلام و ديگر كشورها، پدر را به جاي پسر محاكمه نمي كنند، البته بلاتشبيه عرض مي كنم امام دهم هم فرزندشان جعفر كذاب بود اما كسي به اين دليل ايشان را مؤاخذه نمي كند».
    

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=1747&tab=rooz