نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
تاريخ مصرف كروبي و موسوي از نگاه اصلاح طلبان تمام شده است


تاریخ: ۳ آذر ۱۳۸۹

كروبي و موسوي براي اصلاح طلبان تمام شده محسوب مي شوند و كساني چون خاتمي سعي دارند از آنها عبور كنند.
به گزراش کیهان، سايت ضد انقلابي خودنويس با اشاره به برخي تحولات در درون جريان مدعي اصلاح طلبي مي نويسد: خاتمي مي خواهد با علم كردن اصلاح طلبي، دوباره به نظام راه يابد. او براي اين كار بايد هر چه بيشتر بر فاصله خود و اصلاح طلبان از موسوي و كروبي تأكيد كند. سايت پارلمان نيوز وابسته به اقليت مجلس نامه مهدي هاشمي را كه متهم به انواع اتهامات مالي و سياسي ]و...[ است خطاب به محسني اژه اي منتشر و از او حمايت كرد اما بيانيه اخير موسوي را منتشر نكرد. عدم انتشار اين بيانيه را نبايد ساده گرفت. با كروبي و موسوي نمي توان وارد نظام شد و از قدرت هم نمي توان گذشت. جنبش سبز تقويت اصلاح طلبي نبود، حركتي بود كه اصلاح طلبان را به محاق برد.
خودنويس بدون اشاره به نقش آفريني شخص خاتمي در فتنه سال گذشته و همراهي وي با آشوب طلبان مي نويسد: خاتمي اينك احساس مي كند جنبش سبز كاملاً شكست خورده و تمام شده است. او فرصت را مناسب ديده تا آستين ها را بالا زده و اصلاح طلبي را بدون موسوي و كروبي و سبزها فعال سازد شايد وارد مجلس شوند.
نقدهايي كه اخيراً از طرف عباس عبدي، تقي رحماني، رضا عليجاني، حسين قاضيان، اكبر گنجي، علي افشاري و... شماري ديگر از سبزها بر جنبش سبز وارد شده بر اميدواري خاتمي افزوده است. شايد اينها طرفدار خاتمي نباشند، اما نقدهاي آنها به سود خاتمي و به زيان موسوي و كروبي تمام شده است. جنبش سبز اينك از جهات گوناگون مورد نقد قرار دارد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=1795&tab=rooz