نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
مصلحت است كه موسوي دوباره به نفاق برگردد!


تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۸۹

يك عضو متواري گروهك موسوم به اتحاد جمهوري خواهان از ضدانقلابيون دو آتشه خواست وضعيت بغرنج امثال موسوي را درك كنند و بيش از آنچه آنها به معارضه با خط امام پرداخته اند، فعلاً توقع بيشتري را مطرح نكنند.
بيژن حكمت به يكي از رسانه هاي ضد انقلاب گفت: انتقادي كه به ميرحسين موسوي مي گيرند اين است كه شما چرا مصلحت انديشي مي كنيد و چرا نمي آييد در مورد رفتار آقاي خميني و يا اعدام هاي سال 67 موضع گيري صريح تر كنيد و افشاگري كنيد. اين دوستان توجه نمي كنند كه موسوي بخش مهمي از نيروهاي خودش را از كساني مي گيرد كه درون نظام و طرفدار خميني هستند. نمي شود از او انتظار داشت كه با نقد صريح خميني و يا صحبت هاي صريح تر درباره اعدام هاي سال 67 اين نيروها را از خودش بيگانه كند. مسئله مصلحت سياسي است. دوستاني كه انتقاد مي كنند در عين حال بايد مصلحت هاي سياسي را هم به ديده بگيرند. اين نقد و افشاگري ها عليه خميني كار مخالفان ديگر نظام است كه قداست خميني و اصولا نظام ديني را در ذهن مخاطبان بشكنند.
البته به آقاي حكمت بايد گفت چندماهي دير رسيده ايد چون امثال موسوي و كروبي و خاتمي هرچه در خشاب داشتند عليه حضرت امام و انقلاب و نظام اسلامي خالي كردند تا شايد دل امثال منتظري، گروهك هاي سلطنت طلب، چپ و ليبرال ها را به دست آورند اما تمام سرمايه و سابقه خود را در اين قمار براي ضدانقلاب باختند. اين مصلحت سنجي ها را يك سال پيش بايد ياد منافقين جديدي مي داديد كه آن گونه هيجاني و ساده لوحانه ميدان دار معارضه صريح با قانون اساسي، ولايت و رهبري، خط امام و اصل انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي و... وارد نشوند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=196&tab=rooz