نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
تصویر شهید شهریاری در کنفرانس خبری دبير شوراي عالي امنيت ملي در ژنو


تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۸۹

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=1981&tab=rooz