نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
واقعيت هايي كه ويكي ليكس و رسانه هاي غرب پنهان كردند


تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۸۹

اقدام رسانه هاي جمعي غرب در انتشار اسناد ويكي ليكس عليه ايران، نشانه ورشكستگي اخلاقي آنهاست.
به گزارش کیهان، نشريه آلماني آنتي گريك ضمن انتشار اين تحليل، به ادعاي مطرح شده از سوي ويكي ليكس مبني بر حمايت برخي سران كشورهاي عربي از حمله به ايران پرداخت و نوشت: اينكه مقامات مورد اشاره عرب در مصر و عربستان و اردن ميانه خوبي با ايران ندارند، تازگي ندارد. نكته نگران كننده و تلاش رسانه هاي غربي براي پيشبرد منظور خويش است مبني بر اينكه ايران تهديدي است براي ثبات خاورميانه، ثباتي كه در اصل وجود ندارد، و «روند صلحي» كه آن هم وجود ندارد و اينكه سلاح اتمي ايران كه وجود خارجي ندارد، تهديدي براي متحدان آمريكاست. يقينا كسي جرئت اظهار علني چنان حرف هايي را ندارد چرا كه مردم منطقه اين مقامات را متحد اسرائيل مي دانند؛ بگذريم كه موضع سرسخت ايران در برابر اسرائيل، نزد مردم عرب منطقه بسيار محبوب است اما رسانه هاي غرب ورشكستگي اخلاقي خود را نشان داده اند كه فاصله گسترده مردم و حاكمان در جهان اسلام راگزارش نداده اند.
اين نشريه اضافه كرد: اين رسانه ها نمي گويند كه رژيم هاي مذكور به عنوان رژيم هاي تحت سلطه ديكتاتورهاي نامحبوب و فاسد و خودكامه، مورد حمايت آمريكا و غرب قرار دارند. در عربستان سعودي نظام قرون وسطايي حاكم است و در بحرين اقليت بر اكثريت حكومت مي كنند و امارات متحده نيز اميرنشين مستبد است كه به دست انگليسي ها ايجاد شد. نظرسنجي گسترده در اوت گذشته نشان مي دهد كه مردم منطقه از برنامه هسته اي ايران پشتيباني مي كنند وحتي خواهان اين هستند كه ايران سلاح اتمي داشته باشد و اين موضوع را به عنوان امكان مثبتي براي خاورميانه مي دانند زيرا بر آنند كه باعث موازنه قدرت با اسرائيل مي شود و همين مردم آمريكا و اسرائيل و نه ايران را بزرگترين تهديد براي صلح و ثبات منطقه مي دانند.
آنتي گريك افزود: «در رسانه هاي غرب تقريبا هيچ صحبتي از اين واقعيات نيست كه: 15نفر از 19تروريستي كه به آمريكا در يازدهم سپتامبر 2001 حمله كردند از عربستان سعودي هستند، دو نفر از مصر و دو نفر هم از لبنان و امارات متحده عربي. همچنين در 2 دهه گذشته هيچ ايراني در هيچ گونه عمليات تروريستي عليه آمريكا دست نداشته است؛ هرگاه به ايران اتهام مشاركت زده شد نتوانستند به افكار عمومي مدركي ارائه كنند. و نيز اينكه طالبان اين دشمن قسم خورده ايران، كساني هستند كه عربستان بنياد آنها را گذاشت و سيا مسلحشان كرد و به دست سازمان اطلاعات پاكستان آموزش ديدند رسانه هاي غرب نمي گويند كه اين رژيم هاي ثروتمند و محافظه كار خليج فارس هستند كه هزينه مدارس طالبان را در پاكستان مي دهند تا تروريست تربيت كنند و در غرب عمليات تروريستي انجام دهند. آنها نمي گويند كه سعودي ها از تروريست هايي مانند جندالله حمايت مي كنند و اكثر اعضاي القاعده سعودي و اردني هستند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2187&tab=rooz