نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها نرخ جابه جايي كالا و مسافر تغيير نمي كند


تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۸۹

رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي گفت: تلاش مي كنيم پس از اجراي هدفمندي يارانه ها كوچكترين خللي در نرخ جابه جايي كالا و مسافر ايجاد نشود و كيفيت ارايه خدمات حمل بار و مسافر با توجه به افزايش هزينه سوخت كاهش پيدا نكند.
شهريار افندي زاده در گفت وگو با فارس با تاكيد بر اينكه حركت به سمت الگوي مصرف بهينه، درست و منطقي جزو الزامات اقتصادي كشور است، اظهار داشت: طي دو ماه اخير جلساتي را با مديران كل حمل و نقل و پايانه هاي كشور براي حمل و نقل برون شهري براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، برگزار كرده ايم. افندي زاده افزود: ايجاد هماهنگي ها پس از اجراي اين قانون و تلاش براي اجراي كامل و بدون مانع هدفمندي يارانه ها در راستاي ايجاد شرايط مناسب براي مردم و خدمات بهينه به آنها، از مواردي بود كه در جلسات مذكور بررسي شد.
رئيس سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با اشاره به اينكه ناوگان حمل و نقل جاده اي اعم از مسافري و باري غير دولتي است، توضيح داد: سازمان راهداري از تمامي هيئت مديره كانون ها و انجمن هاي حمل و نقلي دعوت به عمل آورد و طي مذاكرات تخصصي، همگي به اين باور رسيدند كه بايد با تمام وجود به اجراي اين قانون اهتمام ورزند.
افندي زاده ادامه داد: تلاش مي كنيم پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها كوچكترين خللي در نرخ جابجايي كالا و مسافر جاده اي ايجاد نشود، كيفيت ارايه خدمات حمل بار و مسافر با توجه به افزايش هزينه سوخت كاهش پيدا نكند و بر قيمت هاي حمل، كنترل و نظارت كافي صورت گيرد.
افندي زاده ادامه داد: پرداخت 50 درصدي حق بيمه رانندگان، شارژ 400 هزار تا يك ميليون توماني كارت سوخت و نظارت سازمان تعزيرات حكومتي بر عدم افزايش غير منطقي قيمت كالاهايي نظير لاستيك و روغن كه در ارتباط با ناوگان حمل و نقل جاده اي است، جزو موارد حمايت اصلي دولت از رانندگان محسوب مي شود.
معاون وزير راه و ترابري با تأكيد بر اينكه تلاش مي كنيم درآمدهاي حاصل از هدفمندسازي يارانه ها به بخش حمل و نقل برون شهري تزريق شود، تصريح كرد: نوسازي ناوگان، توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل، كاهش توليد آلاينده هاي مختلف زيست محيطي و از اين قبيل، جزو اولويت هاي هزينه كردن درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها است.
افندي زاده با بيان اينكه در سال جاري با كمك و همكاري معاونت روستايي، حدود 100 ميليارد تومان در زمينه خريد، بهسازي و نوسازي ماشين آلات راهداري وزارت راه اختصاص يافت، ادامه داد: انتظار مي رود ادارات كل استان ها نيز مبلغ 100 ميليارد تومان به اين امر اختصاص دهند تا در سال جاري جمعاً مبلغ 200 ميليارد تومان براي خريد، نوسازي و بازسازي ماشين آلات راهداري اختصاص يابد.
وي خاطرنشان كرد: مبلغ 200 ميليارد تومان مذكور، مربوط به سال مالي جاري است كه تا پايان تير ماه سال بعد قابل هزينه شدن است.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2215&tab=rooz