نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
تظاهرات ضد دولتي در 39 شهر اسپانيا


تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۸۹

ده ها هزارتن از كارگران اسپانيايي در اعتراض به برنامه دولت براي اصلاح قانون بازنشستگي اين كشور در مادريد و 38 شهر ديگر به خيابان ها ريختند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در پي اعلام دولت اسپانيا براي ارائه لايحه اصلاح قانون بازنشستگي اين كشور ده ها هزار تن از شهروندان اين كشور تظاهرات كردند.
نخست وزير اسپانيا قرار است لايحه افزايش سن بازنشستگي به 67 سال را در ماه ژانويه به پارلمان اسپانيا ارائه كند.
اعلام اين خبر موجب اعتراضات گسترده در اين كشور شده و دو اتحاديه بزرگ كارگري با فراخوان اعضاي خود بيش از 40 تظاهرات گسترده در سراسر اسپانيا ترتيب دادند به گونه اي كه تنها در شهر مادريد ده ها هزار تن از معترضان به خيابان ها آمده و خواستار تجديدنظر دولت در لايحه خود شدند.
در آبان سال گذشته كارشناسان اقتصادي اعلام كردند، بحران مالي جهاني كل كشورهاي اتحاديه اروپا را به ورطه ركود اقتصادي شديدي كشانده است. رشد اقتصادي 15 كشور عضو يورو طي 3 ماه دوم سال گذشته به كمتر از دو درصد رسيد و اين رقم طي 3 ماه سوم و چهارم 2008 نيز به كمتر از يك دهم درصد رسيد.
    

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2244&tab=rooz