نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
هجمه رسانه ای به امنیت ایران
سرویس سیاسی مفیدنیوز :: امنیت مثال زدنی ایران در منطقه بحرانی غرب آسیا یکی از دستاوردها و نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی است. مردم فهیم ایران ارزش این امنیت را می فهمند و برای آن اهمیت قائل هستند. لذا دشمن برای ناکارآمد نشان دادن نظام، نمی تواند منکر وجود این دستاورد عظیم شود، ولی تلاش می کند تا در مقابل مشکلات، «امنیت» را مطرح نموده و آن را به تمسخر بگیرد.

تاریخ: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵

طی روزهای اخیر فعالان رسانه ای جریان غرب_گرا، امنیت بی نظیر ایران را به سخره گرفته و تلاش نمودند تا آن را به چالش بکشند. در حالی که فعالان رسانه ای جریان غرب گرا تلاش می کنند با برجسته سازی مشکلات و کاستی های جامعه، وجود امنیت در کشور را مقوله ای بی اهمیت نشان دهند، برخی از برادران انقلابی نیز با مغلطه و برداشتی اشتباه از مفهوم عدالت، «امنیت» را نقطه مقابل «عدالت» تعریف کرده و به بهانه عدالت، به آن هجمه وارد می کنند. تامل در معارف دینی و تفکر درباره تاریخ و اجتماعات انسانی مشخص می کند که رابطه عدالت و امنیت یک رابطه متقابل بوده و هرگزعدالت بدون امنیت امکان تحقق یافتن نخواهد داشت.

جریان غرب گرا و معارض از این هجمه اهداف زیر را دنبال می کند:

1. ناکارآمد نشان دادن نظام جمهوری اسلامی ایران:
امنیت مثال زدنی ایران در منطقه بحرانی غرب آسیا یکی از دستاوردها و نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی است. مردم فهیم ایران ارزش این امنیت را می فهمند و برای آن اهمیت قائل هستند. لذا دشمن برای ناکارآمد نشان دادن نظام، نمی تواند منکر وجود این دستاورد عظیم شود، ولی تلاش می کند تا در مقابل مشکلات، «امنیت» را مطرح نموده و آن را به تمسخر بگیرد.

2. گسست میان ملت و نظام:
یکی از منابع مولد امنیت بی نظیر ایران، مردم و عزم و روحیه آنان است. ایجاد ناامیدی در میان مردم از وضعیت فعلی و آینده کشور و بی اهمیت جلوه دادن «امنیت» در زندگی آنان، این منبع عظیم مولد امنیت را دچار مشکل کرده و می تواند امنیت ملی ایران به مخاطره اندازد.

3. منفعل کردن نهادهای امنیتی:
به تمسخر گرفتن امنیت کشور یا در مقابل عدالت نشان دادن آن، می تواند موجب سرخوردگی نیروهای امنیتی یا تردید مردم در همکاری با نهادهای امنیتی شود. از این رو جریان معارض و غربگرا تلاش می کند امنیت و  مظاهر اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به تمسخر بکشد تا شاید در عزم و اراده سربازان وطن در نهادهای امنیتی و مردم شریف ایران خللی وارد شود.

4. اقتدارزدایی از جمهوری اسلامی ایران:
امنیت مثال زدنی ایران در غرب آسیا یکی از مظاهر #اقتدار کشور است. جریان های معاند و غیرهمسو تلاش می کنند مظاهر اقتدار کشور و منابع سازنده آنها را به چالش بکشند. در این محور طیفی از تحلیل های مغرضانه و جهت دار در رسانه های نظام سلطه تا نقدهای ظاهرا دلسوزانه در رسانه های داخلی تا مطالب سخیف در شبکه های اجتماعی درباره پیشرفت در ابزار و وسایل نظامی (مانند برنامه موشکی)، مطالب علیه نهادهای نظامی و امنیتی، حضور مردم در راهپیمایی ها و مراسم های ملی و دینی را می توان مشاهده کرد.

نتیجه:
بین امنیت و عدالت، نه تنها هیچ تضادی نیست بلکه مقدمه رسیدن به عدالت، برخورداری از امنیت است. اشتباه بزرگی است که به بهانه عدالت، امنیت را زیر سؤال برده و به آن خدشه وارد کرد. اساساً دوگانه سازی متضاد امنیت- عدالت، مغلطه ای است که متأسفانه برخی از جریانات و نیروهای انقلابی نیز به آن دچار شده اند. روند رسانه ای هجمه به امنیت ایران، از سوی جریان های معاند و غیرهمسو و غرب گرایان با شدت ادامه دارد. بنابراین لازم است تا نیروهای انقلابی هوشیاری به خرج داده و ضمن بازی نکردن در زمین دشمن، با تلاشی مضاعف در مسیر آگاهی بخشی قدم بردارند.

✍نویسنده: ابوالفضل صفری
 

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2246&tab=news