نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
در شبکه های اجتماعی ضد انقلاب چه می گذرد؟


تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۸۹

به گزارش ندای انقلاب، شبکه های اجتماعی دشمن طی 24 ساعت گذشته به ذکر مطالب چندی پرداختند.مهمترین این محورها عبارتند از:

- طرح هدفمند شدن یارانه ها
- برکناری منوچهر متکی
- مقایسه محمود احمدی نژاد با رضا شاه
- واکنش به اظهارات مشاور میرحسین موسوی
 

اما توضیح این محورها به این شرح است:

1- طرح هدفمند شدن یارانه ها:
طرح هدفمند کردن یارانه ها مهمترین محوری می باشد که شبکه های اجتماعی دشمن طی 24 ساعت گذشته به صورت «پرحجم»،«پردامنه» و «مستمر»  پی گیری شده است.اخباری که در این زمینه توسط این شبکه ها پی گیری شده است در قالب های زیر خلق و منتشر شدند.

الف- هدفمندی یارانه ها و پرداختن به اظهارات احمدی نژاد:
شبکه های اجتماعی دشمن پس از اعلام رسمی آغاز طرح هدفمند یارانه ها توسط رئیس جمهور به مهندسی تخریب بخشی از اظهارات وی پرداختند.
بخشی از کاربران این شبکه ها در ابتدا به تقسیم بندی دهک ها توسط رئیس جمهور پرداخته و طی یک دروغ مدعی شدند رئیس جمهور دهک ها را به 11 ارتقاء داده است.به این ترتیب که 6 دهک وضعشان بهتر می شود،2 دهک باید کمی صرفه جویی کنند و و 3 دهک باید خیلی صرف جویی کنند! پس در منطق اقتصادی رئیس جمهور10=3+2+6 می باشد.

ب- امنیتی شدن فضا پس از آغاز رسمی طرح هدفمندی یارانه ها:
تلاش برای نشان دادن تبعات سنگین طرح هدفمندی،القای نگرانی حکومت از واکنش های مردمی ،آماده باش نیروی های نظامی در سطح شهر بویژه در جایگاه های پمپ بنزین از جمله خبرهایی بود که در این سطح توسط شبکه های اجتماعی دشمن منتشر شد.

ج- نگران سازی با تکنیک«شوک ارقام»:
سایت های جریان فتنه درراستای ایجاد شوک غیرطبیعی در جامعه سعی کردند تا با محور قراردادن قیمت های آزاد برخی حامل های انرژی و بخشی از ارزاق افکار مخاطبان خود را به یک نگرانی رهنمون سازند.
بطور مثال دراین روش برای بنزین قیمت سهمیه ای 400 تومان به آن اشاره ای نشده و تنها به قیمت آزاد 700 تومان آن اشاره شده است و یا اینکه قیمت آرد نان 40 برابر شد.

د- تلاش برای شکل دهی اعتصابات:
شبکه های اجتماعی دشمن در اخبار مختلفی سعی کردند برخی اصناف را به شروع اعتصابات ترغیب کرده و پیشنهاد دادند این اتفاق باید از بخش خصوصی اتفاق بیفتد.

 ه- پیشنهاد مقاومت مدنی:
برخی از شبکه های اجتماعی دشمن نیزدر اخبار متعددی پیشنهاد کردند که مردم از این پس قبوض آب و برق و گاز خود را پرداخت نکرده و دولت را در پی گیری طرح هدفمندی یارانه ها ناکام بگذارند.

2- برکناری منوچهر متکی :
شبکه اجتماعی دشمن موضوع برکناری منوچهر متکی را مورد توجه خود قرار داده و موضوع اطلاع و عدم وی را به عاملی برای رخت بربستن اخالق در بدنه دولت ارزیابی کردند.
   

3- مقایسه محمود احمدی نژاد با رضا شاه:
شبکه های اجتماعی دشمن سعی کردند به مقایسه محمود احمدی نژاد با رضا شاه بپردازند.القایی که توسط این شبکه ها انجام شد بر این محور است که هر دوی این افراد گرچه دیکتاتور بودند اما رضا شاه برخلاف احمدی نژاد خدمات شایان توجهی داشته است.

4- واکنش به اظهارات مشاور میرحسین موسوی:
اظهارات اخیر اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی که گفته بود از نظر ما و آقای موسوی حفظ منافع کشور از منافع جنبش سبز مهمتر است،با واکنش شدید حامیان این جنبش مواجه شد.
کاربران شبکه های اجتماعی در این زمینه گفته مشاور موسوی را تلاش آنان برای حرکت درچارچوب های نظام ارزیابی کرده و نسبت به آنان انتقاد کردند.

 

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2267&tab=rooz