نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
اعتصاب كاركنان سيستم حمل و نقل در آتن


تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۹

اعتصاب كاركنان بخش حمل و نقل عمومي يونان، زندگي در پايتخت اين كشوررا كاملا مختل كرد.
به گزارش کیهان به نقل از خبرگزاري ها، با آغاز اعتصاب 24 ساعته كاركنان بخش حمل و نقل عمومي در يونان كه در اعتراض به برنامه رياضت اقتصادي صورت مي گيرد، ديروز آتن، پايتخت اين كشور شاهد اختلالات گسترده در بخش هاي مختلف اقتصادي بود.
بر اساس اين گزارش، كاركنان بخش هاي حمل و نقل ريلي، اتوبوس، تراموا، تاكسي و ... همگي با دست كشيدن از كار، زندگي 4 ميليون »آتني« را مختل كردند.مسافران سرگرداني كه در هفته جاري هشت اعتصاب را پشت سر گذاشته اند، از ساعت 6 صبح ديروز با پرسه زدن در خيابان هاي شهر دست به دامان هر وسيله نقليه اي مي شدند تا شايد بتوانند در محل كار خود حاضر شوند. تشكيل كيلومترها ترافيك متشكل از انسان ها و خودروها، تنها يكي از نتايج كاملا مشهود اين اعتصاب بود. دولت يونان تصميم دارد براي مقابله با بحران مالي كه سال هاست دامن اروپا و آمريكا را گرفته، 10 تا 25 درصد از حقوق كاركنان اين بخش را كاهش دهد.
    

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2273&tab=rooz