نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
انگليس: ما زنداني اشتباهات خود در روابط با ايران هستيم


تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۹

وزير خارجه انگليس اعتراف كرد: غرب در روابط خود با ايران زنداني تاريخ و اشتباهات خود است.
به گزارش کیهان، ديويد ميلي بند در مقاله اي كه مشتركاً از سوي روزنامه هاي نيويورك تايمز و هرالدتريبيون منتشر شده، نوشت: اشتباهات غرب و از جمله انگليس در دهه هاي گذشته، روابط و مناسبات دو جانبه را در پديده اي وخيم تر از بي اعتمادي غرق كرده است.
وي در عين حال براي حفظ تعادل مدعي شد: ايران هم اشتباهاتي داشته و متناقض عمل مي كند. از جمله اينكه سلاح اتمي را حرام اعلام مي كند اما اعمال و گفتار مقامات و بلندپايگان اين كشور مؤيد حكم رهبري ايران درباره حرام بودن سلاح اتمي نيست(!؟)
وزير خارجه انگليس البته كوچك ترين سند و دليلي براي اين تناقض ادعايي مطرح نكرد اما در عين حال در راستاي همان بيماري مزمن انگليسي ها مدعي شد چون انسان 40 سال پيش در سطح ماه پياده شده بنابراين، پيشرفت هاي فضايي ايران پيشرفتي محسوب نمي شود! وي در راستاي همان سياست انگليسي تفرقه بينداز و حكومت كن مدعي شده كه جهان امروز با چند ايران مواجه است نه يك ايران!
طبيعتاً آنچه جناب ميلي بند درباره طرف مقابل (ايران) قضاوت كرده، صرفاً ادعا محسوب مي شود و به لحاظ حقوقي به خودي خود فاقد كوچك ترين ارزشي است اما آنجا كه وي درباره جبهه متبوع خود در غرب-و از جمله رژيم انگليس- اعتراف مي كند، ارزش حقوقي كاملاً روشني دارد و معتبر و پذيرفته است. در عين حال نكته مغفول در سخنان ميلي بند، عدم اشاره وي به تداوم- به قول وي- اشتباهات غرب و انگليس تا به امروز است كه باعث مي شود اين عداوت ها را صرفاً نتوان محدود به تاريخ گذشته كرد. اين عداوت ها -به اقتضاي طبيعت عقرب!- تا همين هفته هاي اخير نيز تداوم داده شده كه آخرين آن تصريح جان ساورز رئيس سرويس جاسوسي ام آي 6 انگليس مبني بر بكارگيري عمليات اطلاعاتي براي توقف برنامه هسته اي ايران و بلافاصله ترور دو دانشمند هسته اي جمهوري اسلامي ايران بوده است. ضمن اينكه همين شخص- و وزارت خارجه و سرويس جاسوسي انگليس- سكاندار خباثت دولت هاي غربي براي محروم كردن ملت ايران از فناوري هسته اي بوده است. عملكرد نفرت آفرين انگليس در حمايت از تروريسم و آشوبگري و تجزيه طلبي و تفرقه انگيزي هم حكايت مفصلي است.
    

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2276&tab=rooz