نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
رحيم مشايي هم مشمول قاعده مثبت آفرينش مي شود؟!


تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۹

اسفنديار رحيم مشايي بركناري منوچهر متكي از وزارت خارجه را يك امر مثبت توصيف كرد.
وي كه در نشست «هم انديشي دستگاه ها و نهادهاي فعال در خارج از كشور» در وزارت خارجه سخن مي گفت، اظهار داشت:«در طول سالهاي خدمت در دولت نهم و دهم همواره يك رابطه صميمي و نزديك ميان من و برادر ارزشمند آقاي متكي برقرار بود».
به گزارش کیهان به نقل از ايرنا، رئيس دفتر رئيس جمهور در عين حال گفت كه «تغيير در دولت آقاي احمدي نژاد امري سازنده و مثبت است و كل آفرينش نيز براساس تغيير آفريده شده است. با اين تغيير شايستگي هاي متكي نقض نمي شود و هيچ كس صلاحيت و شايستگي هاي وي را رد نمي كند.» اما مشايي توضيح نداده كه چرا اين اصل مثبت آفرينش شامل حال شخص وي در مجموعه دولت نمي شود؟!
مشايي همچنين گفت: تغيير در وزارت خارجه مدت ها مدنظر رئيس جمهور بوده و ايشان حتي به فكر مسئوليت جديدي براي آقاي متكي بودند و در اين باره نيز با وي صحبت كرده اند.
وي در ادامه گفت: سايتي كه متعلق به يكي از نمايندگان مجلس است (من عادت ندارم اسم ببرم) به دروغ ادعا كرده است كه مشايي وزير تعيين مي كند. اين سايت و مجله وابسته به آن، رو به جهنم باز مي شود.
در خبر ايرنا توضيح داده نشده كه آقاي مشايي به چه مناسبت در همايش «هم انديشي دستگاه ها و نهادهاي فعال در خارج كشور» سخنراني كرده و اين همايش چه ارتباطي با مسئوليت اداري وي دارد.
    

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2278&tab=rooz