نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
پشت پرده شعبده بازي ويكي ليكس


تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۹

دولت آمريكا و كاخ سفيد بايد از انتشار اسناد ويكي ليكس به عنوان فرصتي براي سياست خارجي و عليه ايران استفاده كنند!
به گزارش کیهان، اين خط دهي صريح، پيشنهاد ديويد پولاك از اعضاي موسسه «واشنگتن براي مطالعات سياست هاي خاور نزديك» است، مؤسسه اي كه وابسته به لابي صهيونيست ها در آمريكا به شمار مي رود. تحليل پولاك از سوي مؤسسه مذكور و همزمان با سخنان تحريك آميز اخير مايك مولن(رئيس ستاد مشترك ارتش آمريكا) عليه ايران در بحرين منتشر شد. در اين تحليل آمده است: انتشار اسناد ويكي ليكس]اسناد منسوب به مذاكرات محرمانه ديپلمات هاي آمريكايي[ در رابطه با نگراني سران كشورهاي خليج فارس از برنامه هسته اي ايران و ابراز تمايل به حمله عليه آن كشور، فرصتي براي سياست خارجي آمريكاست كه بايد عليه ايران مورد بهره برداري قرار گيرد».
پولاك در اين تحليل نوشت: «افشاي اسناد ويكي ليكس درباره اختلافات آشكار ميان ديدگاه هاي پنهان و آشكار رهبران عرب خليج فارس نسبت به موضوع ايران، بدون آن كه منجر به تغيير سياست يا ايجاد تنش هاي داخلي در دولت هاي عرب شود، به طور گسترده از سوي رسانه هاي عرب زبان بازتاب داده شد. سياستمداران آمريكايي بايد تشويق شوند تا از اين اسناد در سياست هاي خود براي تقويت ائتلاف منطقه اي عليه ايران بهره برداري كنند.
پولاك به سياستمداران آمريكايي توصيه كرد: اين فرصت براي سياست آمريكا پيش آمده تا جبهه مخالفان جمهوري اسلامي را بيش از پيش تقويت كنند؛ فرصتي كه واشنگتن بايد هرچه سريع تر از آن استفاده كند.
انتشار تحليل مؤسسه وابسته به يك لابي متنفذ صهونيستي در آمريكا، تحليل طيفي از صاحب نظران را كه معتقدند بخشي از سناريوي ويكي ليكس براي تخريب روابط منطقه ميان ايران و همسايگان (به عنوان مكمل پروژه ايران هراسي) است تقويت مي كند و رد پاي محافل صهيونيستي- آمريكايي را در اين پروژه به ظاهر افشاگرانه نمايان تر مي سازد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2279&tab=rooz