نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
تصويب دو پيشنهاد مربوط به زوج و فرد


تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۹

 اجراي سراسري طرح زوج و فرد، الصاق شناسه ترافيكي، اجراي زوج و فرد در ساعات و محدوده‌هاي خاص و افزايش محدوده زوج و فرد در جلسه امروز مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، معاون عمراني استاندار تهران جزئيات جلسه كميته فني شوراي عالي ترافيك را اعلام كرد.
 
مهندس محمودی با اشاره به جلسه امروز صبح كميته فني شوراي عالي ترافيك گفت: در جلسه امروز دو پيشنهاد مربوط به ادامه طرح زوج و فرد در شهر تهران به تصويب رسيده و قرار شد براي شوراي عالي ترافيك ارسال شود.
 
وي تصريح كرد: بر اساس پيشنهاد اول طرح زوج و فرد با تامين امكانات و تجهيزات و اعتبارات لازم براي پليس و نيز بررسي تاثيرات اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بر روي ترافيك شهر تهران، در كل محدوده شهر تهران اجرا مي‌شود.
 
محمودي ادامه داد: بر اساس پيشنهاد دوم نيز طرح زوج و فرد در كل شهر تهران اما در ساعاتي خاص اجرا مي‌شود.
 
وي خاطر نشان كرد: اين دو پيشنهاد بايد در شوراي عالي ترافيك و با حضور نماينده بخش‌هاي مختلف به خصوص پليس راهور مطرح و بررسي شود.
 
سردار حسين رحيمي، رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ نيز با اشاره به اينكه در جلسه امروز پليس نتايج طرح تردد سراسري زوج و فرد خودروها را در تهران اعلام كردگفت: بر اين اساس مقرر شد جلسات كميته فرعي هفته‌اي يك بار برگزار شود.
 
وي در خصوص پيشنهادات ارائه شده در اين جلسه گفت: اجراي سراسري طرح زوج و فرد، الصاق شناسه ترافيكي، اجراي زوج و فرد در ساعات و محدوده‌هاي خاص و افزايش محدوده زوج و فرد در جلسه امروز مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2280&tab=rooz