نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
یارانه 8 هزار تومانی نان واریز شد


تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۹

از ساعات ابتدایی بامداد امروز مبلغ 8 هزار تومان برای 2 ماه به عنوان یارانه نان هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز شد.
 به گزارش فارس در پی دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت ماهانه 4 هزار تومان به هر نفر در ماه برای یارانه نان، از بامدادا امروز سه شنبه 30 آذر مبلغ 8 هزار تومان برای 2 ماه به عنوان یارانه نان هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز شد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2281&tab=rooz