نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
قيمت مصوب انواع نان در تهران


تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۹

يك مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه جلسه شب گذشته استانداري تهران براي تصويب قيمتهاي جديد نان در تهران پس از چندين ساعت بحث و بررسي به پايان رسيد گفت: بر اساس مصوبه استانداري قيمت نان لواش 100تومان، سنگك 400تومان، بربري 350تومان و تافتون 200 تومان تصويب شد.
پيش از اين خبرگزاري فارس قيمتهاي پيشنهادي انواع نان را كه در جلسه استانداري تهران مطرح شده بود به شرح زير اعلام كرده بود.


نوع نان----------------وزن چانه/گرم-----------------قيمت نان/ريال
لواش --------------------- 160 ------------------------- 1000
سنگك--------------------- 650 ------------------------- 4000
تافتون---------------------- 300 ------------------------- 2000
بربري---------------------- 600 ------------------------- 3500

به گزارش فارس، سالانه در حدود 4 هزار ميليارد تومان به گندم و آرد يارانه دولتي تخصيص داده مي شود كه هزار و 300 ميليارد تومان آن در راستاي حمايت از كشاورز و در حدود 2هزار و 500 تا 2هزار و 700 ميليارد تومان به مصرف كنندگان نهايي پرداخت مي شود.
در ابتدا براي هدفمند كردن يارانه‌ آرد و نان 3 سناريو وجود داشت. سناريوي اول ادامه وضع موجود سناريوي دوم پرداخت كل يارانه به مصرف‌كننده و سناريوي سوم كه يك سناريوي بينابين و تلفيقي بود در راستاي حمايت از كشاورز و مصرف‌كننده بود كه به تصويب رسيد و دو سناريوي اول در كارگروه تحول اقتصادي راي نياورد.
در طرح هدفمندي يارانه ها و بر اساس سناريوي سوم (سناريوي تلفيقي)، يارانه حمايت از كشاورز گندم كار در جاي خود باقي مي ماند و تنها يارانه مصرف كننده نهايي هدفمند و با باز توزيع يارانه ها پرداخت مي شود تا قدرت خريد خود را ازدست ندهد.

به گزارش فارس قيمت انواع نان قبل از هدفمندي يارانه ها با آرد دولتي و آزاد پز در استان تهران به شرح زير بوده است:

الف: دولتي

نوع نان----قيمت آرد/ريال-------وزن چانه/گرم--------قيمت نان/ريال
لواش------- 75--------------------- 190------------------- 300
لواش------- 450--------------------- 210-------------------350
بربري------- 75-------------------- 650 ------------------- 1200
بربري------- 450-------------------- 750 -------------------1500
تافتون------ 75-------------------- 225 --------------------400
تافتون------ 450------------------- 500--------------------- 900
سنگك----- 75-------------------- 750---------------------1500
سنگك----- 450------------------- 750 ------------------- 1750

ب: آزاد

نوع نان---- وزن چانه/گرم----------- قيمت نان/ريال
سنگك-------- 750------------------- 5000
تافتون--------300-------------------- 2000
بربري--------650--------------------3000

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2290&tab=rooz