نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
جوسازی وهابی ها علیه مختارنامه


تاریخ: ۳۰ آذر ۱۳۸۹

به گزارش مشرق، یک پایگاه خبری وهابی، در جوسازی خود علیه مجموعه تلویزیونی مختارنامه که قرار است بزودی با نام "المختار" از برخی شبکه های عربی پخش شود، ادعا کرد که تلویزیون رسمی ایران، در این مجموعه، به صحابی جلیل القدر پیامبر(ص) توهین می کند.
این پایگاه خبری با اشاره به شخصیت "عبدالله بن زبیر" در این مجموعه می‌نویسد که عبدالله بن زبیر، در این مجموعه مانند یک شخص منافق و دوستدار مناصب مادی و دنیایی و فتنه‌گر معرفی شده است.
گفتنی است عبدالله بن زبیر، در جنگ جمل از عناصر برجسته و رهبران مستقیم جنگ علیه امام علی(ع) بود، تا آنجا که عایشه او را به عنوان امام جماعت سپاهیان خود منصوب کرد.
ابن زبیر، على(ع) را علناً دشنام مى داد و لعنت مى کرد. دشمنى او با بنى هاشم بویژه على(ع) به جایى رسیده بود که چهل جمعه از فرستادن صلوات بر پیامبر(ص) خوددارى کرد و در ادعایی توهین آمیز علیه اهل بیت(ع) گفت: چیزى مانع این نیست که نام او را ببرم اما می ترسم برخی -یعنی علی(ع)- با این کار باد به دماغ خود بیندازند.
پس از شهادت امام على(ع) نیز عبدالله بن زبیر به پاخاست و مردم را به سوى خویش دعوت کرد و خود را "امیرالمؤمنین" خواند و برخی دورش جمع شدند و قدرتى به هم رساند.
وی سپس محمد حنفیه، پسر امام على(ع) و امام حسن(ع) و 17 تن دیگر از بنى هاشم را زندانى کرد و مى خواست آنها را با آتش بسوزاند و برای این کار، بر در زندان، هیزم فراوانى گرد آورد و آتش زد و اگر سپاه مختار در زمان مناسب نرسیده بود و آتش را خاموش نکرده بود، ابن زبیر به آرزوى دیرینه خود که نابودی بنی هاشم بود، مى رسید.
ابن زبیر در فقه نیز نظریاتى نیز داشت که همه متضاد فقه اهل بیت(ع) است.
گزارش مشرق حاکی است پخش مختارنامه بزودی از شبکه عربی زبان "الکوثر" سیمای جمهوری اسلامی ایران آغاز شود.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2292&tab=rooz