نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
مديرعامل تاكسيراني شهر تهران: نرخ كرايه تاكسي ها دي ماه افزايش نمي يابد


تاریخ: ۱ دي ۱۳۸۹

مديرعامل شركت تاكسيراني شهر تهران به هدفمندسازي يارانه ها اشاره كرد و گفت: نرخ كرايه تاكسي ها دي ماه افزايش نمي يابد.
فضل الله اسلامي به طرح هدفمندي يارانه ها اشاره كرد و گفت: در 2 روزي كه اين طرح اجرا شده است خوشبختانه مشكلي در خصوص افزايش نرخ كرايه تاكسي ها نداشته ايم.
مديرعامل شركت تاكسيراني شهر تهران ادامه داد: 150 گشت و بازرسي در سطح شهر هستند و قيمت ها را كنترل مي كنند تا تخلفي صورت نگيرد.
اسلامي با اشاره به اينكه مشكلي در خصوص افزايش قيمت ها نداشته ايم، گفت: در اين يك ماه قيمت ها را بررسي كرده و لايحه افزايش نرخ كرايه تاكسي ها را بعد از كار كارشناسي به شوراي اسلامي شهر تهران ارسال خواهيم كرد.به گزارش فارس مديرعامل شركت تاكسيراني شهر تهران افزود: بعد از تصويب شوراي اسلامي شهر تهران نرخ كرايه تاكسي ها را افزايش مي دهيم.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2301&tab=rooz