نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
متهم اصلي ترورهاي غرب كشور ساكن لندن و در پناه MI6 است


تاریخ: ۲ دي ۱۳۸۹

جلسه رسيدگي به پرونده دو وابسته به حزب كومله روز چهارشنبه بصورت علني در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران با حضور وكيل مدافع متهمان و تعدادي از خانواده شكات و شهدا برگزار شد.
قاضي صلواتي رياست شعبه 15 دادگاه انقلاب در شروع اين جلسه گفت: سفر مقام معظم رهبري به خطه كردستان در اوايل سال 1388 كه منشاء خير و بركت فراواني براي مردم شيعه و سني بود، موجب خشم و كينه دشمنان خارجي و همچنين ضد انقلاب داخلي پناه گرفته در دامن بيگانگان شد به همين دليل براي خنثي كردن اثرات پربركت سفر تاريخي مقام معظم رهبري، سرويس اطلاعاتي كشورهاي اشغالگر عراق به ويژه انگلستان با همكاري بعضي از سرويس هاي حاشيه هاي مرزهاي غربي كشور و با استفاده از گروه هاي ضدانقلاب به ويژه گروهك كومله تلاش ويژه اي را صورت داده تا ضمن القاي ناامني در استان هاي مرزي، دسيسه نخ نما شده تفرقه ميان شيعه و سني را با اقدامات تروريستي به مرحله اجرا گدارند.
وي افزود: در تاريخ 14 تيرماه سال 88 تروريست هاي حاضر در جلسه دادگاه همگام با فتنه گران پس از انتخابات سال گذشته و با پشتيباني سرويس اطلاعاتي انگلستان اقدام به شناسايي، تعقيب و ترور سه تن از شهروندان عزيز مريواني به نام هاي «س-ش»، «ع-ك» و «ه-ش» با زبان روزه و پس از بازگشت از مسجد با استفاده از اسلحه كلاشنيكف كردند كه با توجه به تاكيدات رئيس قوه قضائيه و هدايت وزير اطلاعات و مجاهدت سربازان گمنام امام زمان(عج) تروريست ها در حين عبور از مرز شناسايي و دستگير شدند. متاسفانه يكي از عوامل اصلي جنايت به نام «ج-ف» با پشتيباني سرويس اطلاعاتي انگليس از كشور متواري و در لندن اقامت گزيده است.
به گزارش ايسنا، در ادامه جلسه دادگاه نماينده مدعي العموم در جايگاه قرار گرفت و با قرائت كيفرخواست صادره اظهار كرد: در اين پرونده آقايان «ل-م» و «ز-م» هر دو اهل مريوان و داراي سابقه محكوميت كيفري متهم به اقدام عليه امنيت كشور از طريق محاربه و ترور سه نفر به نام هاي «س-ش»، «ع-ك» و «ه-ش» و مشاركت در وارد كردن يك قبضه اسلحه كلاشنيكف هستند.
وي ادامه داد: در اواخر مرداد 88 متهم «ز-م» در سفري كه براي كاسبي به عراق داشته در مرز با فردي به نام «ج-ف» - افسر اطلاعاتي سرويس بيگانه- ديدار كرده است. «الف-م»- پدر متهم رديف دوم- كه از سركردگان گروهك كومله بوده زمينه آشنايي با افسر اطلاعاتي سرويس بيگانه را فراهم كرده و ضمن دادن وعده و پيشنهاد سفر اروپا به پسرش، او را به افسر اطلاعاتي بيگانه معرفي كرده و در ادامه از «ز-م» خواسته در ازاي اخذ اقامت، نسبت به ترور پسر امام جمعه مريوان به نام «س-ش» اقدام كند. اين افسر اطلاعاتي گفته «س-ش» از اعضاي القاعده و مستحق مرگ است.
نماينده دادستان افزود: «ز-م» ضمن قبول پيشنهاد افسر اطلاعاتي به داخل كشور برگشته و موضوع را با «ل-م» در ميان گذاشته است. «ل-م» نيز قبول كرده كه اسلحه را تهيه كند و از «ز-م» خواسته يك دستگاه موتورسيكلت فراهم كند تا بتواند از محل ترور متواري شود. پس از تهيه مقدمات، نامبردگان در نيمه اول تيرماه چند بار به محل تردد سوژه مراجعه و هر بار به دليلي موفق نشده اند او را ترور كنند؛ چون دو تن از شهدا همواره همراه او بوده اند. در نهايت با توجه به ارتباط تلفني با افسر اطلاعاتي سرويس بيگانه، آنها مجوز ترور دو نفر ديگر را هم دريافت كرده اند و شامگاه 14 تير 88 به ترور پسر امام جمعه و دو تن از همراهان او در حاليكه با زبان روزه از مسجد برمي گشته اند، اقدام كرده اند و سپس با موتور محل ترور را ترك و اسلحه را به درياچه پرت كرده اند كه اسلحه علي رغم تلاش ماموران پيدا نشد.
نماينده دادستان گفت: مرحوم «س-ش» از سوژه هاي سرويس اطلاعاتي بيگانه بوده و بارها نسبت به ترور او اقدام شده بود. با اين ترور، كار اطلاعاتي روي عوامل سرويس مذكور تشديد شد. عاملان ترور، شناسايي و در تاريخ 12/5/88 توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگير شدند.
وي افزود: «ج-ف» عامل اصلي ترور، با پشتيباني سرويس اطلاعاتي انگلستان از كشور متواري و در حال حاضر در لندن اقامت دارد.
نماينده دادستان عنوان كرد: با توجه به جو نامناسبي كه اين ترور ايجاد كرده و وابستگي متهمان به گروهك تروريستي نيز محرز است، از دادگاه تقاضاي تعيين مجازات طبق مقررات را دارم.
در ادامه جلسه علني محاكمه دو عضو گروهك كومله، قاضي صلواتي اتهامات متهم رديف اول را مبني بر اقدام عليه امنيت كشور و محاربه و مشاركت در وارد كردن يك قبضه اسلحه كلاشنيكف به كشور را به وي تفهيم كرد و از متهم خواست تا از خود دفاع كند.
«ل-م» متهم رديف اول پس از توضيحات مبسوط پيرامون نحوه ترور، ضمن پذيرش اتهامات خود، گفت: هر چه قانون بگويد.
وي درباره انگيزه اش از اين اقدام گفت: من فقط به خاطر «ز-م» ]متهم رديف دوم[ اين كار را كردم. چون به او گفته بودند پدرش را تحويل مي دهند.
متهم رديف اول در پاسخ به اين سوال كه مگر «ز-م» چه حقي به گردن شما داشت كه شما حاضر بوديد به خاطر او سه نفر را ترور كنيد؟ آن هم كساني كه در روز 13 رجب با زبان روزه از مسجد برمي گشتند. به كدامين گناه آنها را كشتيد؟ گفت: هيچ گناهي.
قاضي گفت: پس چرا آنها را ترور كرديد؟ متهم گفت: نمي دانم.
در ادامه جلسه دادگاه محاكمه دو عضو گروهك كومله، قاضي صلواتي خطاب به «ز-م» متهم رديف دوم، گفت: شما در پرونده تان اتهام عضويت و هواداري از گروهك كومله را داريد و به خاطر آن به حبس محكوم شديد.
متهم رديف دوم پاسخ داد: من حبس نداشتم. پيش خانواده ام رفته بودم و سه سال حبس تعليقي براي من صادر شد.
قاضي صلواتي در ادامه به تفهيم اتهام متهم رديف دوم مبني بر اقدام عليه امنيت كشور از طريق محاربه و ترور سه نفر و وارد كردن يك قبضه اسلحه كلاشينكف به كشور پرداخت و از وي خواست تا از خود دفاع كند.
متهم رديف دوم گفت: پدرم از موضوع ترور خبر نداشت. من «ج-ف» را مي شناختم. «ج-ف» به من گفت به پدرم تيراندازي كرده اند. من به بيمارستان رفتم. با «ج-ف» صحبت كردم. او به من گفت سرويس اطلاعاتي عراق گفته بايد كاري برايمان بكنيد و گرنه جمهوري اسلامي پدرت را مي خواهد و بايد در قبال آن كاري انجام دهي تا او را تحويل ايران ندهيم. من هم قبول كردم.
متهم رديف دوم درباره انگيزه اش از قبول انجام ترور، گفت: من به اين انگيزه كه پدرم را تحويل ندهند اين كار را كردم.
قاضي پرسيد: چه وعده اي در قبال انجام اين كار به شما دادند؟ متهم رديف دوم گفت: وعده اي ندادند، البته گفتند ما را به اروپا مي برند و كمك مالي هم مي كنند. من به «ل-م» گفتم و او با اصرار من قبول كرد. اما موضوع در ابتدا فقط ترور يك نفر بود.
متهم رديف دوم افزود: آنها به من گفتند كه سوژه پسر امام جمعه است و همه مشخصات او را بيان كردند. «ل-م» اسلحه را تهيه كرد اما دو نفر هميشه همراه سوژه بودند. من اين موضوع را به آنها گفتم. آنها از من خواستند كه آن دو نفر را هم بكشيم. پس از چند بار اصرار، من قبول نمي كردم تا اين كه فردي به نام «هـ» به من زنگ زد و گفت دو نفري كه با سوژه اصلي هستند چه كساني هستند و گفت آنها جزو گروهك القاعده هستند. من القاعده را نمي شناختم.
قاضي خطاب به متهم گفت: تو مي دانستي كه شهدا اهل سنت هستند. خودت هم اهل سنت هستي. چرا اين كار را كردي؟
متهم پاسخ داد: من قصد ايجاد اختلاف نداشتم. فتنه اي هم در كار نبود اما آنهايي كه در عراق بودند شايد قصدي داشتند. من نمي دانستم. من نه با انگلستان نه با گروهك كومله ارتباط نداشتم.
قاضي گفت: برنامه ريز اصلي اين ترور سرويس اطلاعاتي انگلستان است. به زن و بچه مقتول نگاه كن و بگو چرا اين كار را كردي؟ متهم گفت: ما فهميديم اشتباه كرديم و هرچه خانواده مقتول بخواهند همان كار را مي كنيم.
وي درباره نحوه انجام ترور توضيح داد: ساعت 30:8 الي 9 شب بود. ما به محل ترور رفتيم و مي دانستيم اين اشخاص از كجا مي آيند.
متهم رديف دوم در پاسخ به اين سؤال قاضي كه پس از ترور كجا رفتيد؟ گفت: موتور را در خانه گذاشتيم و تلفني انجام ترور را اطلاع داديم. به من اطلاع دادند كه به عراق بيا و ما هم به آنجا رفتيم.
وي در پاسخ به اين سؤال قاضي كه جواب تو در مقابل مردم اهل سنت مريوان چيست؟ گفت: من نه با اهل سنت و نه با مذاهب ديگر دشمني داشته ام. قصد من از انجام اين كار اين نبود كه اقدام عليه امنيت كشور كنم.
قاضي صلواتي گفت: با توجه به اينكه پدرت از سركرده هاي گروهك كومله است و خودت نيز عضو اين گروه هستي شكي در اين وجود ندارد كه عليه امنيت كشور اقدام كرده اي.
متهم رديف دوم گفت: من كه در مريوان بودم عضو كومله نبودم و با هيچ گروهك ديگري نيز ارتباط نداشته ام.
نقش سرويس اطلاعاتي انگليس
نماينده دادستان از متهم رديف دوم سؤال كرد كه آيا از كرده خود پشيمان هستي؟ كه وي پاسخ داد: بله.
نماينده مدعي العموم گفت: در بازجويي ها به هيچ موضوعي اقرار نكرده اي و هنگامي كه در مقابل اسناد غيرقابل انكار قرار گرفتي اقرار كردي كه متهم رديف دوم پاسخ داد: طبيعتا هيچ مجرمي به جرم خود اقرار نمي كند ولي پس از مدتي پشيمان شدم و در سلول نيز با چند زنداني صحبت كردم و پس از اينكه مدارك به من نشان داده شد اعتراف كردم.
نماينده مدعي العموم از متهم رديف دوم سؤال كرد: شما بيان مي كنيد كه با سرويس اطلاعاتي انگليس ارتباطي نداشتي پس وعده و وعيدي كه به شما داده شد چه بود؟
متهم رديف دوم پاسخ داد: به من گفت اگر بخواهي تو را به اروپا مي فرستيم.
نماينده مدعي العموم سؤال كرد: تحت چه عنواني؟
متهم رديف دوم پاسخ داد: تحت عنوان پناهنده.
نماينده مدعي العموم سؤال كرد: اكنون «ج- ف» كجاست؟
متهم رديف دوم: نمي دانم.
نماينده مدعي العموم گفت: با توجه به اظهارات متهمان نقش سرويس اطلاعاتي انگليس در اين پرونده كاملا روشن است. همچنين مداركي وجود دارد كه «ج- ف» با سرويس اطلاعاتي انگليس در ارتباط است.
متهم رديف دوم گفت: اگر من اين كار را انجام نمي دادم آنها پدرم را تحويل مي دادند من به خاطر پول كار نكردم ولي آنها به ما وعده پول داده بودند.
نماينده مدعي العموم از اين متهم سؤال كرد: آيا شما مي دانستيد كه فردي كه مي خواستيد بكشيد پسر امام جمعه مريوان است؟متهم رديف دوم پاسخ داد: بله.
قاضي از متهم رديف دوم سؤال كرد: چه تضميني وجود داشت كه اگر دستگير نمي شديد ترورهاي ديگري انجام نمي داديد؟
متهم رديف دوم پاسخ داد: اصلا بحث وابستگي به گروهي نبود. من به خاطر اين كه پدرم را تحويل ندهند اين كار را انجام دادم.
امام جمعه مريوان خطاب به انگليسي ها: دين نداريد
انصاف داشته باشيد
در ادامه امام جمعه مريوان به عنوان نماينده خانواده شكات و شهدا در جايگاه قرار گرفت و پس از قدرداني از دستگاه قضايي براي رسيدگي به اين پرونده اظهار كرد: مطمئن باشيد بزرگترين خدمت، قضاوت است. انصافا آنچه را در دل ما و خانواده آن دو عزيز ديگر است آنها بيان كردند. پسرم و دو نفر ديگر روزه دار بودند پسر من خادم مسجد بود و آن دو نيز كارگر ساده بودند. نمي دانم كه آنها براي چه اين كار را انجام دادند.
وي با بيان اين كه چرا اين افراد بايد نوكرصفت باشند؟ گفت: مي دانيم كه گروه هاي ضد انقلاب براي بلعيدن نظام جمهوري اسلامي ايران دهن باز كرده اند اين افراد چرا براي پول اين اقدامات را انجام مي دهند. به خدا قسم پس از اين ترورها وضعيت در مريوان به گونه اي بود كه مادران پاي فرزندانشان را مي گرفتند و آنها را از رفتن به مسجد منع مي كردند كه مبادا آنها كشته شوند.
امام جمعه مريوان گفت: من بارها اعلام كردم كه اگر افرادي كه اين كار را انجام داده اند نزد من بيايند و بگويند كه ما اين كار را انجام داده ايم من آنها را آزاد مي كنم ولي آنها نيامدند و در نهايت توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدند.
وي يادآور شد: من به عنوان امام جمعه مريوان خطاب به انگليسي ها مي گويم كه اگر دين نداريد حداقل انصاف داشته باشيد. كساني كه ويزا دريافت كرده و به اين كشورها مي روند دست شان به خون هزاران نفر آلوده است. پس از انجام اين ترور در شهر مريوان غوغايي بود و تبليغات منفي در آنجا انجام مي شد.
امام جمعه مريوان گفت: خواسته من و خانواده دو شهيد ديگر اين است كه خون عزيزان ما به هدر نرود.
آخرين دفاع نيز از متهم رديف دوم گرفته شد و وي گفت: من قصد اخلال در امنيت كشور را نداشتم.
وكيل مدافع متهمان با قرار گرفتن در جايگاه با بيان اينكه براي دفاع از اين پرونده هيچ انگيزه اي مادي و سياسي ندارم گفت: من پرونده را به طور كامل مطالعه كردم وقتي كه به زندان رفتم و از موكلينم كه آنها اين كار را انجام دادند بسيار متاسف شدم.
وي با تسليت به خانواده شهدا در اين پرونده گفت: يكي از افتخارات ما در نظام جمهوري اسلامي ايران اين است كه پرونده اي را با اين خصوصيات و اين نوع اتهامات نداشتيم كه بدون حضور وكيل مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي با بيان اينكه هدف من اين نيست كه حقي از كسي ضايع شود گفت: من با انگيزه مالي به اينجا نيامدم و تلاشم اين بوده كه پرونده را از جنبه محاربه خارج كنم و قتل عمد شود تا باب گفت وگو و رضايت را باز كنم.
وكيل مدافع متهمان يادآور شد: هر دو موكل توسط افرادي كه خصومت شخصي با شهدا داشتند اغفال شده و اقدام به اين كار كردند. اين افراد با تهديد و تطميع سعي كردند كه موكلم را وادار به انجام اين كار كنند.
قاضي صلواتي در پايان تأكيد كرد: با توجه به اينكه نقشه اين كار از قبل كشيده شده بود و به اين افراد براي انجام اين كار وعده و وعيدهايي داده شده بود و همچنين عامل اصلي جنايت اكنون در كشور انگليس به سر مي برد بدون شك اتهام اين افراد محاربه است.
براساس اين گزارش رئيس شعبه 15 دادگاه انقلاب پس از اتمام دفاعيات متهمان و وكيل مدافع آنان ختم جلسه رسيدگي را اعلام كرد.
قاضي صلواتي در جمع خبرنگاران گفت: براساس قانون يك هفته پس از ختم جلسه رسيدگي، حكم پرونده بايد صادر شود و پس از ابلاغ به متهمان و وكيل مدافع، فرصت 20 روزه براي اعتراض به راي صادره وجود دارد.
براساس اين گزارش، قاضي صلواتي در جمع شكات و خانواده شهدا حاضر شد و آن ها بر رسيدگي عادلانه به پرونده و اين كه در رسيدگي حق كسي ضايع نشود، تاكيد كردند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2344&tab=rooz