نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
انتشار مکالمات محرمانه ضد صهیونستی نیکسون!


تاریخ: ۴ دي ۱۳۸۹

اظهارات ضد صهيونيستي ريچارد نيكسون رئيس جمهور اسبق آمريكا منتشر شد.
به گزارش کیهان، مكالمات ضبط شده رئيس جمهور دهه 70 آمريكا كه در آن با لحني بسيار تند از صهيونيست ها انتقاد شده است خوراك جديدي براي رسانه هاي غربي به وجود آورده است. اين مكالمات محرمانه و كاملاً خصوصي بدون آگاهي ديگران و توسط شخص نيكسون ضبط شده و از سوي كتابخانه وي منتشر شده است.
اين مكالمات ديدگاه هاي رئيس جمهور وقت آمريكا را در مورد اسرائيل و احتمال كشانده شدن منطقه به سوي جنگي ديگر، تنها شش سال پس از جنگ شش روزه سال 1967 را افشا مي كند. نيكسون اسرائيلي ها را بدذات و داراي خوي تهاجمي توصيف كرده است.
مكالمات صوتي شامل 265 ساعت از مكالمات رئيس جمهور در كاخ سفيد، اكثراً مربوط به فوريه و مارس 1973 است. سالي كه در اواخر تابستان و پاييز آن، خاورميانه شاهد حمله مشترك شماري از كشورهاي عربي به اسرائيل و وقوع نبرد پرتلفات «يوم كيپور» شد.
در سال هاي 1973 و 1974 ريچارد نيكسون به شدت درگير ماجراي «واترگيت» بود كه سرانجام در اوت 1974 به كناره گيري او منجر شد.
    

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2376&tab=rooz