نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
گلّه از هم پاشيده ما كجا و مديريت اصولگرايان كجا؟!


تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۸۹

سردبير روزنامه توقيف شده حجاريان تصريح كرد نيروهاي سياسي داخل نظام، استقلال نسبي دارند اما در عين حال از يك مركز فرماندهي واحد مديريت مي شوند.
عليرضا علوي تبار در گفت وگو با يكي از رسانه هاي ضدانقلاب و درباره احتمال اختلاف ميان مسئولان ارشد نظام گفت: خيلي مشكل بتوان به اين سؤال پاسخي داد. تصور من اين است كه تمام اتفاقاتي كه مي افتد ضمن اينكه نيروهايي كه در آن فعال هستند استقلال نسبي دارند اما واقعيت امر اين است كه يك فرماندهي هست و نهايتا رهبري كاملا امور را در اختيار دارد و مسلط بر اوضاع است. بعيد مي دانم احمدي نژاد و دوستانشان در موقعيت مخالفت با رهبري باشند. آنها اين تصور را ندارند كه بخواهند خط مستقلي را از رهبري پيش ببرند.
وي درباره سخنان مشايي و انتقاد اصولگرايان هم گفت: با توجه به سوابق و پيشينه اين بحث ها، اين حرف ها با چارچوب هاي فكري و مذهبي سازگار نيست.
اظهارات اخير علوي تبار در حالي است كه سالها پيش در دوره قدرت مدعيان اصلاح طلبي، بهزاد نبوي با اشاره به آغاز برخي درگيري ها و بن بست ها در ميان اصلاح طلبان تصريح كرده بود جريان مقابل ليدر و رهبر دارد كه به آنها انسجام مي دهد اما ما فاقد چنين ليدري هستيم. مقارن با اين سخنان كساني نظير علوي تبار هم گفته بودند كار هدايت تشكيلات روشنفكري، گلّه باني گربه ها و گرگ هاست. مدتي بعد با تشديد درگيري ها ميان اصلاح طلبان، سعيد حجاريان مدعي شد اصلاح طلبان در سربالايي، مانند اسب هاي درشكه همديگر را گاز مي گيرند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=242&tab=rooz