نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
احمدي نژاد : امنيت و آباداني كشورهاي منطقه دستاورد همكاري با همسايگان است


تاریخ: ۸ دي ۱۳۸۹

رئيس جمهور كشورمان در ديدار با وزراي انرژي افغانستان و تاجيكستان تاكيد كرد كه به ميزاني كه ارتباطات سه كشور گسترش مي يابد آسيب پذيري مان كاهش خواهد يافت.
به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد در ديدار وزراي انرژي و آب افغانستان و تاجيكستان با قدرداني از همكاري و هماهنگي هاي مثبت و سازنده وزراي سه كشور در جهت خدمت به مردم اظهار داشت: امروز سه كشور در فضايي برادرانه و متعهدانه به دنبال خدمت به ملت ها و كشورهاي خود برآمده اند و بي ترديد اين همكاري ها موجب پيشرفت، رفاه و امنيت سه ملت است.
وي تصريح كرد: سه كشور علاوه بر تقويت روابط تاريخي، فرهنگي و اعتقادي بايد در حوزه هاي اجتماعي، اقتصادي و زيربنايي نيز همكاري هاي خود را به نفع ملت هاي خود تقويت كنند تا روابط برادرانه و مستحكم سه كشور هرچه بيشتر تثبيت و ماندگار شود.
رئيس جمهوري اسلامي ايران با بيان اينكه سه كشور در زمينه هاي گوناگون فرصت هاي فراواني براي ارتقاي سطح همكاري دارند، اظهار داشت: هر سه كشور از امكانات و توانمندي هاي ويژه اي برخوردارند كه اگر در كنار هم قرار بگيرد، موجبات پيشرفت هر سه كشور را فراهم خواهد كرد.
احمدي نژاد تقويت وحدت، همدلي و گسترش همكاري هاي ايران، افغانستان و تاجيكستان را موجب آباداني و پيشرفت سه كشور دانست و گفت: به ميزاني كه ارتباطات سه كشور گسترش مي يابد به همان نسبت مقتدر و پيشرفته شده و آسيب پذيري مان كاهش خواهد يافت.
وي افزايش همكاري در زمينه آب و انرژي را از اهميت ويژه اي در روابط و مناسبات سه كشور دانست و گفت: ايران آمادگي دارد امكانات و تجربيات خود را در زمينه شيوه استفاده از آب در اختيار افغانستان و تاجيكستان قرار دهد و بي ترديد برنامه ريزي دقيق و تنظيم مناسب تفاهمات، آسايش و رفاه سه ملت را فراهم خواهد آورد.
در اين ديدار محمد اسماعيل خان وزير انرژي و آب افغانستان پيشرفت هاي ايران را در بخش هاي مختلف، افتخار امت اسلامي دانست و گفت: اينكه ايران تجربيات خود را كه با هزينه هاي سنگيني به دست آورده به آساني در اختيار كشورهاي نيازمند قرار مي دهد اقدام ارزشمندي است كه بايد همه ملت ها و كشورها از آن الگو گرفته و قدر آن را بدانند.
شيرعلي گل، وزير انرژي و صنايع تاجيكستان نيز در اين ديدار با اشاره به همكاري هاي مناسب تهران و دوشنبه گفت: مردم تاجيكستان هيچ گاه حمايت هاي ايران را فراموش نخواهند كرد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2471&tab=rooz