نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
استفاده ابزاري از همسر براي پوشاندن اعتراف مهم آقاي تقلب


تاریخ: ۱۳ دي ۱۳۸۹

همسر يكي از متهمان فتنه 88 پس از يك ماه انتشار بيانيه و خبر به نام وي گفت: او ناگفته هاي زيادي دارد و هر زمان بتواند ارتباطي برقرار كند، آنها را بيان خواهد كرد.
به گزارش کیهان، همسر تاج زاده در گفت وگو با يكي از پايگاههاي اينترنتي ضدانقلاب مدعي شد: همسرم را گروگان گرفته اند. من متاسفم از اينكه يك ماه است نمي توانم سخنان تاج زاده را به خاطر ممنوعيت ملاقات كابيني منتشر كنم. من ترديد ندارم او هر زمان بتواند ارتباطي برقرار كند ناگفته هاي زيادي را بيان خواهد كرد.
همسر تاج زاده مدت هاست به خاطر تحريك شدن از سوي برخي فتنه گران، به جاي وي حرف مي زند! ظاهرا تحريك كنندگان سعي دارند با اتخاذ مواضع تند از سوي محتشمي پور و به نام تاج زاده، سخنان صريح و رسواكننده تاج زاده در گفت وگو با رمضان زاده و صفايي فراهاني مبني بر بي پايه خواندن تقلب را بپوشانند. تاج زاده در ويدئوي منتشره از اين گفت وگوي سه نفره تاكيد كرده است: «براي بنده كه تجربه انتخابات رو دارم مي دونم كه در انتخابات تقلب نشده، ممكنه كه يكي دو ميليون عقب جلو بشه ولي ما نتيجه انتخابات رو باختيم؛ حالا به جاي 25 ميليون و 14ميليون، شده باشه 24ميليون و 15ميليون مثلا».
تاج زاده مدتها در دولت خاتمي معاون سياسي وزارت كشور و رئيس ستاد انتخابات بود. اما «تجربه »اي كه او به آن اشاره مي كند فراتر از اين سمت رسمي است، چه آن كه اصلاح طلبان با هنرنمايي تاج زاده و تيم تقلب وي توانستند در انتخابات مجلس ششم(بهمن 78) توانستند آقاي هاشمي رفسنجاني را تا رتبه سي ام منتخبان پايين بكشند و بعد هم با فشار رسانه اي وادار كنند كه از رفتن به مجلس منصرف شود. اين در حالي است كه عناصري نظير گنجي و باقي و... به واسطه روزنامه هاي زنجيره اي وابسته به حزب مشاركت، سازمان مجاهدين و نهضت آزادي، در چند ماهه قبل از انتخابات، هاشمي را به متهم اصلي قتل هاي زنجيره اي تبديل كرده بودند.
با اين اوصاف آقاي تاج زاده و تيم تقلبي كه وي عضوي از آن بود، ناگفته هاي بسياري دارند كه يك گوشه كوچك آن، ويدئوي منتشره از گفت وگوي وي با صفايي فراهاني و رمضان زاده است.
يادآور مي شود حاج سيدمحمود محتشمي پور همسنگر شهيد عراقي و پدرهمسر تاج زاده شهريور ماه گذشته ضمن انتشار اطلاعيه اي با مضمون برائت از فتنه گران تاكيد كرد: «اينجانب برائت خود را از گفتار و اهداف كساني كه رفتارهاي آنها مغاير با نظرات محبوبم و مرجعم امام راحل مي يابم و دچار اشتباه شده اند و در جريان فتنه هاي اخير به جاي آنكه وفادار به خط امام خميني رحمه الله عليه و ولي و فقيه عادل حضرت آيت الله العظمي خامنه اي باشند، آب به آسياب دشمنان اسلام و ايران و انقلاب مي ريزند، اعلام مي دارم. همچنين حمايت آنها از فتنه هاي سبز مخملي آمريكايي و نيز مواضع آنها را با صداهاي بيگانه، مانند بي بي سي انگليسي و صداي فرداي آمريكايي و صداي صهيونيست ها توسط آنها محكوم مي نمايم. امام راحل رحمه الله عليه فرمودند تاريخ اسلام پر است از خيانت بزرگانش به اسلام، به همين سبب برائت خود را از آنها اعلام مي دارم و البته از خداوند مي خواهم آنها را از اين مسير فتنه و جريان ضدانقلاب نجات دهد و چنانچه خودشان خواستند و اعلام ندامت كردند، باز با آنها خواهيم بود.»
    

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2560&tab=rooz