نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
مقتدا صدر مردم عراق را به مبارزه عليه اشغالگران فرا خواند


تاریخ: ۱۹ دي ۱۳۸۹

«مقتدا صدر» رهبر جريان صدر طي سخناني در اجتماع هزاران نفري هواداران خود از دولت جديد عراق خواست اشغالگران را اخراج كند.
مقتدا صدر، روحاني شيعه اي كه مجله آمريكايي تايم وي را «كابوس آمريكا در عراق» مي خواند، روز گذشته در جمع انبوه هواداران خود با تاكيد بر اينكه مردم رنج ديده عراق در شرايط كنوني نه به دشمن، بلكه به دوست نياز دارند، خواستار تلاش جدي دولت جديد كشورش براي اخراج اشغالگران از عراق شد.
به گزارش ايرنا، رهبر جناح صدر خطاب به دولت عراق تاكيد كرد: «اين دولت بايد هرچه سريع تر فعاليت و تلاش جدي خود را براي حمايت از مردم عراق و نجات دادن آن ها از درد و رنج هاي فراواني كه سال هاست با آن مواجه هستند، آغاز كند.»
صدر كه سخنان او با تشويق و تاييد مكرر هزاران نفر از مردم حاضر در مراسم سخنراني او مواجه شد، افزود، درد و رنج مردم عراق ديگر كافي است و زمان آن فرا رسيده است كه اين ملت طعم صلح و آرامش را بچشد.
صدر همچنين مردم عراق را به ادامه مقاومت در برابر اشغالگران فرا خواند و بار ديگر با تاكيد بر ضرورت خروج فوري اشغالگران از اين كشور گفت: «مقاومت در برابر اشغالگران امري ضروري است اما مقاومت لزوما به اين معنا نيست كه افراد بايد سلاح به دست بگيرند بلكه بايد به مقاومت فرهنگي روي آورند.»
مقتدا صدر 31 ساله، فرزند سيدمحمد صدر مجتهد با نفوذ عراقي است كه در دوران حكومت صدام به شهادت رسيد.
مقتدا صدر كه از سال 1386 براي تكميل تحصيلات حوزوي خود در ايران و در شهر مقدس قم حضور داشت، در روزهاي اخير به كشورش بازگشت و با ادامه رهبري جناج صدر، بار ديگر فعاليت هاي روشنگرانه خود را براي رهايي مردم كشورش از درد و رنج هاي ناشي از حضور اشغالگران و دشمنان ملت عراق از سر گرفت.
شبكه خبري سي.ان.ان در بخش هاي خبري خود با نگراني سخنراني ديروز مقتدا صدر در نجف را با عنوان بازگشت روحاني «ضد آمريكايي» به عراق پخش كرد. اين شبكه خبري بازگشت صدر را به عراق پس از چهارسال حضور در ايران مهم دانست و او را با توجه به برخورداري از پشتيباني سياسي در كشورش، يكي از چهره هاي كليدي در صحنه جديد سياسي عراق ناميد.
روزنامه انگليسي اينديپندنت نيز نوشت كه به رغم تمام شدن ماموريت نظامي آمريكا در عراق، واشنگتن همچنان از رهبر جريان صدر و مواضع ضد آمريكايي او هراس دارد.
در همين حال، «علي دباغ» سخنگوي دولت عراق تاكيد كرد كه بازگشت صدر كمك زيادي به استقرار امنيت و آرامش در عراق خواهد كرد.

    

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2648&tab=rooz