نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
سروري: رفتارهاي اخير خاتمي ادامه همان رفتارهاي راديكالي دوران فتنه است


تاریخ: ۲۵ دي ۱۳۸۹

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: رفتارهاي اخير خاتمي و شرط گذاري وي براي نظام ادامه همان رفتارهاي راديكالي است.
پرويز سروري در نشست جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي اظهار داشت: انقلاب در شرايط سخت فتنه 88 به هيچ وجه از اصول خود عقب نشيني نداشت و پس از يك سال مردم به شعارهاي فتنه انگيز خاتمي پي بردند.
نماينده مردم تهران در مجلس با تاكيد بر اينكه رفتارهاي اخير خاتمي و شرط گذاري وي براي نظام ادامه همان رفتارهاي گروه راديكالي است، خاطرنشان كرد: در جلسه اي كه ما با هاشمي رفسنجاني داشتيم وي اين موضوع را مطرح كرد كه روز بيست وسوم خرداد 88 موسوي به بنده گفت كه كف خواسته من ابطال انتخابات است از اين رو فردي كه خود دو دوره رئيس جمهور بوده و مي داند كه در كشور ما تقلب واقعا صورت نمي گيرد نبايد رفتارهاي موسوي را قبول مي كرد.
وي در عين حال به اعترافات تاج زاده اشاره كرد كه گفته بود ترديد نكنيد ما در انتخابات شكست خورده ايم اما بايد به كف خيابان ريخت چرا كه در انتخابات چنين فاصله اي قابل قبول نيست.
يك مدرس حوزه علميه هم به شروط خاتمي براي بازگشت اصلاح طلبان به نظام اشاره كرد و گفت: مردم هرگز اجازه حضور سران فتنه به عرصه سياست را نمي دهند.
حجت الاسلام محسن غرويان در گفت وگو با فارس به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري در جمع مردم قم مبني بر اينكه سران فتنه بازيچه بيگانگان بودند، اشاره و اظهار داشت: بازيچه دشمن شدن نيز خطا و گناه بزرگي است و در واقع اين بيانات مقام معظم رهبري آخرين اتمام حجت ايشان با سران فتنه و فتنه گران بود.
وي با تاكيد بر اينكه ارتباط سران فتنه با غرب به صورت مستقيم و غيرمستقيم صورت گرفت، يادآور شد: آمريكا و اروپا با نظام جمهوري اسلامي و ولايت فقيه سرسازگاري نداشته و به صورت مستقيم و غيرمستقيم عناصر فكري، فلسفي و فرهنگي خود را به كار مي گيرند تا نظام ولايت فقيه را بي اثر كرده و از پا درآورند.
اين مدرس حوزه علميه با بيان اينكه سران فتنه بايد تابع اكثريت جامعه بوده و راي مردم را قبول مي كردند، افزود: در قانون اساسي، ولايت فقيه وجود دارد كه فصل الخطاب به شمار مي رود و وقتي ايشان انتخابات و حركت نظام را تاييد كردند از نظر شرعي و قانوني همه مردم به ويژه سران فتنه بايد تابع آن باشند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2744&tab=rooz