نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
مجلس صالح میتواند اثر بگذارديك مجلس صالح و سالم و قوى ميتواند بر عملكرد همه‌ى دستگاه‌هاى كشور اثر بگذارد؛ بر عملكرد دولت، بر عملكرد قوه‌ى قضائيه، حتّى بر عملكرد نيروهاى مسلح ميتواند اثر بگذارد. مجلس قوى، مجلس صالح، مجلس سالم، يك چنين وضعى دارد. خب، اين مجلس را كى ميتواند تشكيل بدهد، جز مردم؟ دشمن اين را نميخواهد.
خطبه‌های نماز جمعه تهران ۱۳۹۰/۱۱/۱۴

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=29&tab=rahbar