نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
مبارك: دولت جديدي معرفي مي‌كنم


تاریخ: ۹ بهمن ۱۳۸۹

به گزارش فارس، "حسني مبارك " در پي تظاهرات‌ها اعلام كرد كه دولت فعلي استعفا مي‌‌كند و وي فردا دولت جديد را معرفي مي‌كند.

رئيس جمهور مصر ضمن دفاع از سركوب مردم خشمگين توسط پليس و دادن وعده‌هاي بهبود اوضاع گفت كه تغيير از طريق گفت‌وگو و نه هرج و مرج ميسر مي‌شود.

حسني مبارك گفت: من تظاهرات‌ها و شعارها را ديدم و بخاطر كشته شدن بيگناهان از هر دو طرف متأسفم. پليس در اين ناآرامي به دفاع پرداخت.

وي گفت: اين تظاهرات بدون آزادي اتفاق نمي‌افتادند. يك خط ظريفي بين هرج و مرج و آزادي وجود دارد.

مبارك افزود: ما بايد مراقب و محتاط باشيم تا مثل آنهايي كه دور و بر ما هستند به سوي هرج و مرج نرويم.

وي ادامه داد: تغيير از طريق هرج و مرج ميسر نمي‌شود، بلكه نيازمند گفت‌وگو است. من كاملا از خواسته‌هاي مشروع و رنج‌هاي مردم مصر آگاهم. من هميشه طرف مردم فقير بوده‌ام و خواهم بود.

مبارك گفت: من امروز نه تنها به عنوان رئيس جمهور بلكه به عنوان يك شهروند مصري با شما سخن مي‌گويم... مرحله اصلاح نقطه بازگشتي ندارد و ما ادامه خواهيم داد... ما بيكاري را كاهش خواهيم داد و اوضاع خدمات درماني و آموزش را بهبود خواهيم داد.
 

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2959&tab=rooz