نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
برلوسكني : از محاكمه ترسي ندارم


تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۸۹

نخست وزير جنجالي ايتاليا كه رسوايي هاي اخلاقي او همچنان ادامه دارد اعلام كرد كه از برگزاري دادگاه و محاكمه ترسي ندارد.
سيلويو برلوسكني در يك پيام ويديويي اظهار داشت، از برگزاري دادگاه ترسي ندارد و از مقامات قضايي فرار نمي كند.
وي مقامات قضايي ايتاليا را مسئول افزايش انتقادها عليه خود عنوان كرد و گفت، انتقادات عجيب و مسخره از من به نتيجه اي نخواهد رسيد.
برلوسكني تصريح كرد، قضاتي كه خود را با من و زندگي من سرگرم كرده اند هيچ دليل و مدركي عليه من براي ارائه به دادگاه پيدا نخواهند كرد.
گفتني است دادستان ميلان اخيراً با ارسال يك گزارش 300 صفحه اي به كميسيون پارلماني ايتاليا از افشاگري جديدي خبر داد كه برلوسكني در آن با دختر جواني روابط نامشروع داشته است.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=2982&tab=rooz