نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
شگرد جديد سايت پيمانكار علیه حرکت سلامی مردم مصر و تونس


تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۸۹

يكي از سايت هاي اينترنتي كه به علت قراردادهاي آنچناني با برخي از محافل سياسي و فرهنگي به سايت پيمانكار شهرت دارد، اخيراً براي مخدوش كردن حركت اسلامي مردم مصر و تونس به شگرد جديدي روي آورده است.
به گزارش کیهان،  اين سايت كه گردانندگان آن تا مدتي قبل در سايت تابناك فعال بودند، در تازه ترين اقدام خود براي تخطئه نهضت هاي اسلامي خاورميانه، از ستون مربوط به نظر بينندگان-كامنت- استفاده مي كند و با تكرار اين نظرات در قالب هاي به ظاهر متفاوت ولي با مفهوم مشترك- كه از ساختگي بودن اين نظرات حكايت مي كند- سعي دارد كه مخصوصاً اسلامي بودن نهضت هاي اسلامي خاورميانه را زيرسوال ببرد.
به عنوان مثال در حالي كه آمريكا و اسرائيل و اروپا به شدت از شكل گيري انقلاب اسلامي مصر ابراز نگراني مي كنند و آشكارا از روي كار آمدن اسلامگرايان در حاكميت اين كشورها به عنوان «كابوس وحشتناك آمريكا و اسرائيل» ياد مي كنند، سايت پيمانكار در نظريات ساختگي اصرار دارد كه حركت اسلامي مردم مصر را وابسته به آمريكا و اروپا معرفي كند و يا در بخش ديگري از همين به اصطلاح نظر بينندگان، سعي دارد خروش مردم مصر و تونس را حركتي مشابه اقدام فتنه گران در جريان فتنه 88 قلمداد كند!
اخيراً اين سايت يكي از يادداشت هاي كيهان با عنوان «قيافه هاي ديدني» كه به دو شكست سنگين مثلث آمريكا، انگليس و اسرائيل در جريان فتنه 88 و نهضت هاي اسلامي خاورميانه اشاره داشت را نقل كرده و در بخش مربوط به نظر مراجعه كنندگان ضمن فحاشي عليه كيهان- كه تابلوي اين سايت براي جلب اعتماد سفارش دهندگان است!!- مردم مصر را به «گرفتن سانديس»! «بازي خوردگي از آمريكا و اروپا»! و نمونه هاي ديگري از اين دست متهم كرده است.
گفتني است سايت ياد شده عمدتاً در پوشش حمله به كيهان از اين شگرد استفاده مي كند و بديهي است كه كيهان به اين حملات وقعي نمي گذارد و اگر انگيزه هشدار نسبت به شگرد ياد شده در ميان نبود، به همين اندازه - يعني بدون ذكر نام- هم به اين سايت اشاره اي نمي رفت و در اين خصوص شايان توجه است كه چند روز قبل، «محسن سازگارا» اصلاح طلب فراري كه به استخدام راديو آمريكا درآمده است در مصاحبه اي با اين راديو گفته بود؛ در ايران كه بوديم به مخالفت كيهان با خود نياز داشتيم و امروز هم افراد و محافلي هستند كه به اين مخالفت نيازمندند، چون مخالفت كيهان با يك روزنامه، يا فرد و گروه باعث اعتماد و اطمينان آمريكا به آن فرد و گروه مي شود.
اين نكته هم گفتني است كه سايت مورد اشاره هم پوشاني محسوسي با سايت جرس- حلقه ماسوني لندن- دارد و در مواردي نيز، مطالب و تحليل هاي سايت راديو فردا- وابسته به سيا- را بدون ذكر منبع روي خروجي خود قرار مي دهد، يعني همان كاري كه قبلا برخي از دست اندركاران روزنامه هاي زنجيره اي كه اكنون آشكارا به آمريكا گريخته اند، انجام مي دادند.
    

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=3068&tab=rooz