نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
فيس‌بوك تحت فشار نمايندگان كنگره آمريكا


تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۸۹

به گزارش فارس به نقل از يو اس اي تودي، علت اين مساله آن است كه فيس بوك بي توجه به نگراني ها و دغدغه هاي كاربران اطلاعات شخصي و كاربري آنان را به سايت ها و شركت هاي ثالث و از جمله آگهي دهندگان مي فروشد.
حال قرار است كنگره از فيس بوك به همين علت بازخواست كرده و مانع تداوم چنين سوءاستفاده هايي شود.
ادوارد ماركي و جو بارتون نمايندگان جمهوري خواه و دموكرات كنگره آمريكا با ارسال نامه اي براي مارك زوكربرگ از وي خواسته اند توضيح دهد كه با چه استدلالي دست به اين كار زده و براي تجديد نظر در اين وضع و اصلاح خطاهاي خود چه برنامه اي دارد.
در بخشي از اين نامه آمده است: فيس بوك بايد از اطلاعات شخصي كاربران حفاظت كند تا اين مساله تضمين شود كه فيس بوك قرار نيست به يك دفترچه تلفن عمومي مبدل شود. اين دو نفر كه از سال گذشته فيس بوك را تحت فشار گذارده اند تصريح كرده اند كه اين بار تا تغيير سياست هاي خطرناك فيس بوك فعاليت خود را ادامه مي دهند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=3071&tab=rooz